Associate Professor in Mechanical Engineering --- Lektor i Maskinteknik

Wednesday 15 May 19

Apply for this job

Apply no later than 17 June 2019
Apply for the job at DTU Diplom by completing the following form.

Apply online

Se dansk version af opslaget nederst

DTU Diplom, the Center for Bachelor of Engineering Studies, at the Technical University of Denmark, invites applications for a position as Associate Professor in Mechanical Engineering, within the Department for Design, Mechanical Engineering and Production Engineering.
 
DTU Diplom, located at the DTU Ballerup Campus, offers Bachelor Engineering programs, with an international focus, preparing engineering students for careers in a globalized world.
 
The position focuses on teaching and supervision of students in the field of Mechanical Engineering. We educate our students to become innovative engineers, who can translate new ideas into practical solutions, in close collaboration with industry. The position includes development of innovation projects with industry and development of new teaching methods and new courses.
 
Responsibilities and tasks
The position includes lecturing and supervision of students in the field of mechanical engineering and technology, inspiring and supporting them for their future career. The educational concept is based on the CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) format. Student assignments and projects are carried out in collaboration with business and industry as well as with research and educational institutions, nationally and internationally.
 
Your teaching and development responsibilities cover the following subjects:
 • Static and dynamic mechanical systems and structures
 • Materials, manufacturing, process technology and sustainability
 • Mechanical design, modelling, dimensioning and construction techniques
 • Maritime technology and offshore solutions
 • Product development, prototype and laboratory testing
Collaboration with industry is important at DTU Diplom, and you must develop relations with companies, industry associations and government institutions to support this. Some of these collaboration projects require external funding, and therefore your tasks include applying for financial support for these projects.
 
In addition, you must be prepared to expand your teaching competencies to meet DTU's future needs.
 
Qualifications
We expect that you hold a Master’s degree in engineering or science, possibly a PhD, and in addition have:
 • At least five years of relevant high-level professional experience
 • Knowledge, experience and expertise within mechanical engineering and technology
 • Experience with innovation, development projects and commercialization
 • Experience with communication, teaching or training
 • Experience with research and development, research collaboration and funding
 • International experience
You must be passionate about teaching and supervision of Danish and international students. The teaching language is Danish, but some courses and projects can be in English. It is important that you master the Danish language, or are willing to learn this as soon as possible.
 
Assessment
In the assessment of the candidates, consideration will be given to:
 • Relevant professional experience within mechanical engineering and technology
 • Experience and quality of teaching, training and communication
 • Research and development impact and experience, funding track record, and research vision
 • Documented innovation activities, including commercialization and collaboration with industry
 • International experience
 • Leadership potential, collaboration and project management
 • Danish language skills, the majority of courses is taught in Danish
We offer
DTU is a leading technical university globally recognized for the excellence of its research, education, innovation and scientific advice. We offer a rewarding and challenging job in an international environment. We strive for academic excellence in an environment characterized by collegial respect and academic freedom tempered by responsibility.

Salary and terms of employment
The appointment will be based on the collective agreement with the Confederation of Professional Associations and the Career Structure for Bachelor Engineers. The allowance will be agreed with the relevant union.
 
The place of work is DTU in Ballerup.
 
Further information
Further information may be obtained from Head of Section Frank Ebskamp, tel.: +45 3196 4942.
 
You can read more about DTU Diplom at www.diplom.dtu.dk/english
 
Application procedure
Please submit your online application no later than 17 June 2019 (local time).
 
Applications must be submitted as one PDF file containing all materials to be given consideration. To apply, please open the link "Apply online", fill out the online application form, and attach all your materials in English in one PDF file. The file must include:
 • Application (cover letter)
 • CV
 • Documentation of previous teaching as well as research and development
 • List of publications
 • H-index, and ORCID (see e.g. http://orcid.org/)
 • Diploma (MSc/PhD)
Applications and enclosures received after the deadline will not be considered.
 
All qualified candidates irrespective of age, gender, race, disability, religion or ethnic background are encouraged to apply.
 
DTU Diplom, located at the DTU Ballerup Campus, offers Bachelor Engineering programs, with an international focus, preparing engineering students for careers in a globalized world.
 
DTU is a technical university providing internationally leading research, education, innovation and scientific advice. Our staff of 6,000 advance science and technology to create innovative solutions that meet the demands of society, and our 11,200 students are being educated to address the technological challenges of the future. DTU is an independent academic university collaborating globally with business, industry, government and public agencies. 

Dansk version
 
DTU Diplom, Center for Diplomingeniøruddannelser, ved Danmarks Tekniske Universitet søger en lektor i Maskinteknik i Afdeling for Design, Maskinteknik og Produktion.
 
DTU Diplom, der er placeret på DTU Ballerup Campus, tilbyder diplomingeniøruddannelser med internationalt fokus, der forbereder ingeniørstuderende til en karriere i en globaliseret verden.

Stillingen omfatter undervisning og vejledning af studerende inden for maskinteknik, herunder mekanisk design og konstruktionsteknik, materialer og fremstilling, energiteknik samt maritim teknik. Vi uddanner vores studerende til at blive innovative ingeniører, der kan omdanne nye ideer til praktiske og brugbare løsninger, i tæt samarbejde med industrien. Stillingen omfatter udvikling af innovationsprojekter sammen med industri samt udvikling af nye undervisningsmetoder og nye kurser.
 
Arbejdsopgaver
Arbejdsområderne omfatter undervisning og vejledning af kommende diplomingeniører inden for maskinteknik. Uddannelseskonceptet er baseret på CDIO formatet (Conceive, Design, Implement, Operate). Studenteropgaver og projekter udføres i samarbejde med erhvervslivet og forsknings- og undervisningsinstitutioner i ind- og udland.
 
Opgaverne inden for undervisningen og udvikling omfatter et eller flere af områderne:
 • Statiske og dynamiske mekaniske systemer og strukturer
 • Materialer, fremstilling, procesteknologier og bæredygtighed
 • Mekanisk design, modellering, dimensionering og konstruktionsteknik
 • Maritim teknologi og offshore løsninger
 • Produktudvikling, prototype udvikling og laboratorietest
Samarbejde med industrien er vigtig hos DTU Diplom, og du skal udvikle samarbejdsrelationer med virksomheder, brancheforeninger og offentlige institutioner. Nogle samarbejdsprojekter vil kræve ekstern finansiering, og det vil være din opgave at søge økonomisk støtte.
 
Du skal desuden være indstillet på at udvide dine undervisningskompetencer i forhold til DTU’s fremtidige behov.
 
Kvalifikationer
Vi forventer, at du er uddannet civilingeniør eller lign. og evt. har en Ph.d., og derudover:
 • Mindst 5 års relevant erhvervserfaring på et højt professionelt niveau
 • Viden, erfaring og kompetencer inden for maskinteknik og mekanisk konstruktionsteknik
 • Erfaring med innovation, udviklingsprojekter og kommercialisering
 • Erfaring med formidling, undervisning og (efter)uddannelse
 • Erfaring med forskning og udvikling, forskningssamarbejde og finansiering
 • International erfaring
Du skal brænde for at undervise og vejlede både danske og internationale studerende. Undervisningssproget er dansk, mens nogle kurser og vejledning kan være på engelsk. Det er vigtigt, at du behersker det danske sprog, eller er indstillet på at lære det hurtigst muligt.
 
Bedømmelse
I vurderingen af kandidaterne vil der bl.a. blive lagt vægt på:
 • Relevant erhvervserfaring inden for maskinteknik og mekanisk konstruktionsteknik
 • Erfaring og kvalitet af formidling, undervisning og uddannelse
 • Erfaring med forskning og udvikling, forskningssamarbejde og finansiering
 • Dokumenteret erfaring med innovation, udviklingsprojekter og kommercialisering
 • International erfaring
 • Ledelsespotentiale, samarbejde og projektledelse
 • Danske sprogfærdigheder, de fleste kurser bliver undervist på dansk
Vi tilbyder
DTU er et førende teknisk universitet, anerkendt globalt for ekspertise inden for forskning, uddannelse, innovation og videnskabelig rådgivning. Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et internationalt miljø. Vi stræber efter høj faglighed i et miljø præget af kollegial respekt og akademisk frihed og ansvar.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten samt Stillingsstruktur ved Diplomingeniøruddannelse og Eksportingeniøruddannelsen.
 
Arbejdsstedet er DTU Ballerup Campus.
 
Tiltrædelse snarest eller efter nærmere aftale.
 
Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingschef Frank Ebskamp, frebs@dtu.dk, +45 3196 4942.
 
Du kan læse mere om DTU Diplom på www.diplom.dtu.dk
 
Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning (på engelsk) senest den 17. juni 2019.
 
Ansøgninger skal udarbejdes på engelsk og indsendes som én PDF-fil, der indeholder alle materialer, der skal bedømmes. Åbn linket ”ansøg online', udfyld ansøgningsformular og vedhæft alle dine materialer på engelsk i én PDF-fil:
 • Ansøgning (følgebrev)
 • CV
 • Dokumentation for undervisning, forskning og udvikling, samt eventuel pædagogisk efteruddannelse
 • Publikationsliste
 • H-index, and ORCID (see e.g. http://orcid.org/)
 • Eksamensbevis (M.Sc. / Ph.d.)
Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristens udløb kan ikke tages i betragtning.
 
Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.
 
Om DTU
DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.