Innovationskonsulent med stærkt kendskab til funding inden for innovation og erhvervsfremme

Wednesday 02 Jun 21

Apply for this job

Apply no later than 16 June 2021
Apply for the job at DTU Engineering Technology by completing the following form.

Apply online

DTU Engineering Technology vil være en værdiskabende samarbejdspartner for særligt de små og mellemstore virksomheder i Danmark. Vi har over mange år gennem vores undervisningspraksis opbygget en bred kontaktflade til virksomheder i hele landet, hvor der er blevet etableret værdiskabende samarbejder.

Disse samarbejder danner samtidig grundlag for  en varieret og voksende portefølje af innovationsprojekter med virksomheders som giver værdifuldt udbytte for både virksomheder, studerende og vores faglige miljøer

Jobbet
I rollen som konsulent skal du arbejde med at understøtte vores videnskabelige medarbejdere med udvikling af projektidéer og ansøgning af midler til erhvervssamarbejder med fokus på EU-midler og danske private fonde. Arbejdet foregår i tæt sammen med de videnskabelige medarbejdere, dine kolleger i Innovations- og Udviklingssekretariatet samt DTU’s centrale støtteenheder.

Stillingen er varieret og bred, da du vil være involveret i alle aspekter af en projektudviklings- og ansøgningsproces. Dette inkluderer rådgivning om relevante fundingprogrammer, egentlig projektudvikling såvel som bidrag til udfærdigelsen af ansøgninger. Som konsulent inden for erhvervssamarbejde vil du skulle opfange og reagere på nye tendenser og beslutninger i fundinglandskabet for bedst muligt at kunne understøtte og fremme instituttets strategi inden for erhvervssamarbejde. Derudover skal du bidrage til at finde små og mellemstore virksomheder, der ønsker at indgå i instituttets udbud af uddannelsesaktiviteter, der fremmer diplomingeniørstuderendes innovationskompetencer.

Dine arbejdsopgaver vil omfatte:

  • identificering og udvikling af nye projekter i tæt samarbejde med vores videnskabelige kollegaer og relevante SMV’er samt identificering af konkrete fundingsmuligheder,
  • opbygning af stærke relationer til små og mellemstore virksomheder, erhvervsfremmeaktører og start-up-miljøet samt
  • projektledelse af eksternt finansierede projekter, hvilket bl.a. inkl. EU’s Strukturfonde og relevante private fonde.

Du vil sammen med dine dygtige og engagerede kolleger i Innovations- og Udviklingssekretariatet indgå i innovationsprojekter, som skal styrke vækst og beskæftigelse i danske virksomheder.

Vores forventninger til dig
Vi forestiller os, at du har en solid faglig tyngde, stærke projektlederkompetencer og erfaring med innovationsprojekter inden for start-up- og SMV-miljøet. Vi forventer, at du er samarbejds- og løsningsorienteret, og at du er opsøgende og god til at skabe relationer. Et højt personligt drive bydes velkommen, og det vil være en fordel, hvis du motiveres af at lede og facilitere innovationsprojekter med fokus på maksimal udbytte for både de deltagende virksomheder og for DTU.

Du får en bred kontaktflade, både internt og eksternt, og vi forventer, at du er god til at samarbejde. Da du vil få en vigtig rolle med at formidle og bygge bro både internt og eksternt i forhold til relevante stakeholdere, er lyst og evne til at bidrage til og udvikle den løbende kommunikation om, i og omkring vores innovationsprojekter også et plus.

Vi tilbyder
En spændende hverdag i et universitetsmiljø, hvor viden og uddannelse med et globalt perspektiv er omdrejningspunktet.

Du bliver en del af et fællesskab med ca. 15 dygtige og engagerede kollegaer, der med forskellige fagligheder er sammen om lysten til at understøtte og udvikle et tættere samarbejde med særligt små og mellemstore virksomheder. DTU Engineering Technology er en familievenlig arbejdsplads med flekstidsordning og gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Løn og ansættelsesvilkår
Lønnen fastsættes ud fra jobbets indhold og dine kvalifikationer i overensstemmelse med AC-overenskomsten, og stillingen forventes at blive besat på specialkonsulentniveau. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Arbejdssted er DTU Ballerup Campus.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest 16. juni 2021. Åbn linket "ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Ann Krarup på tlf.: 5115 7393 eller akra@dtu.dk.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Om DTU Engineering Technology
DTU Engineering Technology har fokus på at levere undervisning baseret på viden fra de klassiske ingeniørdiscipliner koblet med den nyeste teknologi. Derfor arbejder vi med at integrere virksomhedsudfordringer i undervisningen med henblik på at øge de studerendes innovationskapacitet, eksponere de studerende til eksterne virksomheder samt give disse nye løsninger på nogle af deres udfordringer. Gennem virksomhedssamarbejder i undervisningen, studenterprojekter og medarbejderniveau, arbejder vi systematisk med at udvikle værktøjer og metoder til implementering og overførsel af anvendelsesorienteret viden og teknologi til virksomheder.

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.900 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.