Matilda Felicia de Val Weywadt

PhD defence by Matilda Felicia de Val Weywadt

On 27 October 2020, Matilda Felicia de Val Weywadt will defend her PhD thesis: Drug delivery for cancer immunotherapy. The development and evaluation of a versatile platform for delivery of oligodeoxynucleotides for cancer immunotherapy

Time: 14:00
Place: Zoom, register for the defence here: https://dtudk.zoom.us/meeting/register/u5Yud-uvpjwuGdcZL4FXsOykBKyUjkcIL59X 

Principal supervisor: Professor Thomas Lars Andresen
Co-supervisor: Senior Researcher Anders Elias Hansen

Examiners:
Senior Researcher Casper Hempel, DTU Health Tech
Professor David H. Thompson, Purdue University
Senior Researcher Dennis Christensen, Statens Serum Institut

Chairperson at defence:
Associate Professor Line Hagner Nielsen 

Abstract:
Kræft forbliver en af de største dødsårsager på verdensplan og bare i Danmark får 1 ud 3 kræft. Immunterapi er en helt ny måde at behandle kræft på. I kontrast til kemo- og radioterapi der er direkte målrettet kræftsvulsten, er immunterapi i stedet målrettet immunsystemet. Immunterapi virker ved indirekte at træne kroppens immunceller til at genkende og bekæmpe kræftcellerne. På trods af de meget positive resultater som er opnået med immunterapi i prækliniske forsøg, er det kun i meget begrænset omfang, at resultaterne kan overføres direkte fra mus til menneske. Hertil er det vigtigt at forstå, hvorfor nogle behandlinger virker bedre end andre. Samtidigt kan nogle immunterapier være så potente, at hele immunforsvaret bliver aktiveret uden at have fokus på kræften og derfor medfører alvorlige bivirkninger. Sådanne stoffer kan med fordel indkapsles i nanopartikler, som kan være med til at skærme virkningen, men også øge det terapeutiske fokus på tumoren.

Denne afhandling undersøger derfor, hvordan potentialet af et immunstimmulerende stof kaldet CpG kan øges ved indkapsling i nanopartikler - dette fordelt på to manuskripter. CpG indeholder flere repetitioner af cytosin og guanin, som er mønstre kendt fra bakterielt DNA. Det er derfor velkendt at CpG aktiverer kroppens immunforsvar på samme måde som ved en bakteriel infektion. Dog er behandlingen med CpG ofte udfordret af lav retention i kroppen, som derved medfører lav effekt. Ved netop at indkapsle CpG i nanopartikler kan man øge retentionen og fokusere den terapeutiske effekt af CpG og i højere grad opnå bekæmpelse af kræften. Det første studie omhandler derfor udviklingen og karakteriseringen af sådanne nanopartikler. Foruden dette, undersøgte vi effekten af forskellige metoder til levering af antigener sammen med nanopartiklerne. Vores resultater viser, at leveringsmetoden påvirker interaktionen mellem nanopartiklerne og immuncellerne. Indkapslingen øger imidlertid ikke alene effekten af CpG, men medførerogså synergi af effekten ved kombination med stråleterapi.

I det andet studie undersøgte vi muligheden for at kombinere den udviklede behandlings platform med T-celle terapi. T celle terapi er en behandlingsform hvori T celler isoleres fra tumoren, opformeres, og gives tilbage til patienten. En af de store udfordringer ved T celle terapi er tidsfaktoren, da det er tidskrævende at opformere cellerne i laboratoriet inden de kan bruges til behandling. Vores resultater viser, at CpG i nanopartikelform hæver det inflammatoriske niveau og derved øger delingen af T cellerne i det biologiske system. Endvidere er behandlingen i kombination med minimalt aktiverede T celler i stand til at forhindre tumorvækst i højere grad end T celleterapien alene eller i kombination med frit CpG. Dette understreger relevansen af optimering af leveringsstrategier og derved øger fokus af immunterapien til behandling af kræft.
 

Time

Tue 27 Oct 20
14:00 - 17:00

Organizer

DTU Sundhedsteknologi

Where

Zoom