>

Joaquín Jacobo Ucha Gavilán

Master student

Joaquín Jacobo Ucha Gavilán

Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability

Bacterial Cell Factories

Kemitorvet

Building 220 Room 316F

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

jjuga@biosustain.dtu.dk