>

Rasmus Malone Jørgensen

Engineer assistant and precision engineer

Rasmus Malone Jørgensen

DTU Skylab

DTU Skylab employees

Diplomvej, bygning 373A

Building DTU Skylab Room Værkstedet

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

ralle@dtu.dk