Energi

Energi

Energi er ikke bare en forudsætning for alt liv, men også for den moderne verdens bekvemmeligheder. DTU forsker i alle dele af energiforsyningen fra produktion og transport til lagring og forbrug, med særlig fokus på bæredygtige energiformer og -systemer. Vind, sol, fusion, transportenergi, energieffektivitet og bygningsisolering er blandt de energiteknologiske områder, som vi er specialister i.

Forskningsemner

Bioenergi Brændselsceller Elforsyning Energieffektivisering Energilagring Energiproduktion Energisystemer Fossile brændsler Kraftværker Solenergi Vindenergi

Institutter og Centre

DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg underviser og forsker i en række bygningsrelevante uddannelser og emner samt bidrager gennem byggeteknisk vidensudvikling til kommerciel og samfundsrelevant værdiskabelse

Center for Olie og Gas - DTU

Center for Olie og Gas – DTU udfører forskning, der søger at øge olie- og gasproduktions omkostningseffektivitet og reducere påvirkningen af miljøet. Centret har til huse på DTU og har tilknytning til forskningsgrupper fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og...

DTU Compute

Vi er Danmarks største universitetsmiljø inden for matematik, statistik, computer science og computerteknologi. Vores tværfaglige forskningsområder er big data og data science, kunstig intelligens (AI), internet of things (IoT), smart and secure societies, smart manufacturing og life sciences...

DTU Diplom

DTU Diplom er et center på DTU, der tilbyder kurser på diplomingeniøruddannelsen, adgangskurser og videreuddannelser på diplomniveau.

DTU Elektro

På DTU Elektro uddanner vi ingeniører inden for elektroteknologi. Uddannelserne tilbydes på diplom-, bachelor-, master- og ph.d.-niveau. Vi forsker inden for antenne- og mikrobølgeteknik, robotteknik, effekt- og fysisk elektronik, akustisk miljø, elektroakustik, el og energi.

DTU Energi

På Institut for Energikonvertering og -lagring arbejder vi med bæredygtige energiteknologier. I fremtidens energisystem, hvor meget af energien kommer fra sol og vind, der af sin natur er meget variabel, er det afgørende at kunne omdanne og lagre energien

DTU Fotonik

DTU Fotonik arbejder bredt inden for området Photonics Engineering. Det spænder fra grundvidenskabelige undersøgelser af lys-stofvekselvirkning ved kommunikationsteknologi, lasere og sensorer til samarbejde med arkitekter og designere om fremtidens LED-baserede lyskilder. Instituttet fokuserer...

DTU Fysik

DTU Fysik prioriterer forskningsområder inden for moderne fysik som repræsenterer en betydelig grundvidenskabelig udfordring og samtidig har klare anvendelsesmæssige perspektiver. Instituttet råder over en række state-of-the-art forskninsgfaciliteter, herunder en supercomputer. DTU Fysik...

DTU Kemiteknik

DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri.

DTU Management

DTU Management bidrager aktivt til udviklingen af ledelsesværktøjer og optimering af processer ved at anvende og nytænke ingeniørteoretiske perspektiver, modeller og metoder.

DTU Mekanik

DTU Mekanik underviser og forsker inden for grundlæggende mekanik, avancerede konstruktionsværktøjer, produktudvikling, proces- og materialeteknologi, energisystemer, kysthydraulik og maritim teknik.

DTU Miljø

Velkommen til DTU Miljø. Vi arbejder på højeste internationale niveau på udvikling af nye miljøvenlige og bæredygtige teknologier og formidler denne viden til samfundet og nye generationer af ingeniører. Vores aktiviteter inden for forskning, undervisning & innovation har fokus på: Air...

DTU Nanolab

DTU Nanolab giver adgang til avanceret udvikling inden for mikro-og nanoteknologi. Med placeringen på Danmarks Tekniske Universitets Campus spiller DTU Nanolab en central rolle i udviklingen af mikro- og nanoteknologi i Danmark og i udlandet. Vi driver og vedligeholder state-of-the-art...

DTU Nutech

Danmarks nationale kompetencecenter for nukleare teknologier. Formålet er at udvikle og udnytte viden om radioaktive stoffer og ioniserende stråling til gavn for samfundet. 

DTU Vindenergi

er en del af Danmarks Tekniske Universitet. Instituttet har sit fokus på national samt international vindenergi - så vel onshore som offshore. Instituttet er i det internationale førerfelt med en unik integration af forskning, uddannelse, innovation og offentlig/privat myndighedsbetjening...