Fødevarer, fisk og landbrug

Fødevarer, fisk og landbrug

DTU har ekspertise fra hav og jord til bord og arbejder på at fremme sundhed og forebygge sygdomme hos både dyr og mennesker. Vi ønsker at bidrage til en bæredygtig fødevareproduktion og en optimal udnyttelse af havets ressourcer; at begrænse smitsomme sygdomme hos dyr -- hvoraf nogle kan overføres til mennesker -- og at sikre forbrugernes adgang til sunde og sikre fødevarer af høj kvalitet.

Forskningsemner

Ernæring og kostvaner Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr Fødevarekvalitet Fødevareproduktion Fødevaresikkerhed Fødevareteknologi Hav- og dambrug Husdyrsygdomme Produktionsdyr Sundhedsfremmende stoffer

Institutter og Centre

DTU Aqua

Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) forsker, rådgiver, uddanner og bidrager til innovation inden for bæredygtig udnyttelse og forvaltning af akvatiske ressourcer. Vi undersøger akvatiske organismers biologi og populationsøkologi, fysiske og kemiske processer i vandmiljøet, økosystemers...

DTU Fødevareinstituttet

DTU Fødevareinstituttet forsker i og formidler bæredygtige og værdiskabende løsninger inden for fødevarer og sundhed til gavn for samfund og erhverv.

DTU Kemiteknik

DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri.

DTU Miljø

Velkommen til DTU Miljø. Vi arbejder på højeste internationale niveau på udvikling af nye miljøvenlige og bæredygtige teknologier og formidler denne viden til samfundet og nye generationer af ingeniører. Vores aktiviteter inden for forskning, undervisning & innovation har fokus på: Air...

DTU Veterinærinstituttet

DTU Veterinærinstituttet forsker i infektiøse sygdomme – fokus er særligt på husdyrsygdomme med store konsekvenser for det danske landbrug, samt zoonoser, der kan smitte til mennesker. Instituttet udfører myndighedsbetjening i form af rådgivning, overvågning og risikovurdering samt er ansvarlig...