Miljø og forurening

Miljø og forurening

Forskningsområdet omfatter de forskellige aspekter af menneskers udnyttelse og forbrug af Jordens begrænsede ressourcer. DTU arbejder bl.a. med udvikling af mere miljøvenlige og bæredygtige teknologier, mikrobiel nedbrydning af toksiner og vandressourceplanlægning.

Forskningsemner

Affaldshåndtering CO2-udskillelse og CO2-lagring Jordforurening Klimatilpasning Luftforurening Miljøkemi Økosystemer Radioaktivitet Spildevand og vandafledning Vandforsyning

Institutter og Centre

DTU Aqua

Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) forsker, rådgiver, uddanner og bidrager til innovation inden for bæredygtig udnyttelse og forvaltning af akvatiske ressourcer. Vi undersøger akvatiske organismers biologi og populationsøkologi, fysiske og kemiske processer i vandmiljøet, økosystemers...

DTU Diplom

DTU Diplom er et center på DTU, der tilbyder kurser på diplomingeniøruddannelsen, adgangskurser og videreuddannelser på diplomniveau.

DTU Kemiteknik

DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri.

DTU Miljø

Velkommen til DTU Miljø. Vi arbejder på højeste internationale niveau på udvikling af nye miljøvenlige og bæredygtige teknologier og formidler denne viden til samfundet og nye generationer af ingeniører. Vores aktiviteter inden for forskning, undervisning & innovation har fokus på: Air...

DTU Nutech

Danmarks nationale kompetencecenter for nukleare teknologier. Formålet er at udvikle og udnytte viden om radioaktive stoffer og ioniserende stråling til gavn for samfundet.