Informationsteknologi

Informationsteknologi

Ved hjælp af matematisk modellering og computer science kan vi passe på vores sundhed, optimere vores energiforbrug på en intelligent og bæredygtig måde, udnytte information i store mængder data eller holde os i forbindelse med venner og familie. På DTU forskes i alle aspekter af informationsteknologi -- inden for både hardware, komponenter, software, beregning og systemer.

Forskningsemner

Billedanalyse Computerberegning Dataanalyse Hardware og komponenter It-systemer Software og programmering System- og datasikkerhed Telekommunikation

Institutter og Centre

DTU Compute

Vi er Danmarks største universitetsmiljø inden for matematik, statistik, computer science og computerteknologi. Vores tværfaglige forskningsområder er big data og data science, kunstig intelligens (AI), internet of things (IoT), smart and secure societies, smart manufacturing og life sciences...

DTU Diplom

DTU Diplom er et center på DTU, der tilbyder kurser på diplomingeniøruddannelsen, adgangskurser og videreuddannelser på diplomniveau.

DTU Fotonik

DTU Fotonik arbejder bredt inden for området Photonics Engineering. Det spænder fra grundvidenskabelige undersøgelser af lys-stofvekselvirkning ved kommunikationsteknologi, lasere og sensorer til samarbejde med arkitekter og designere om fremtidens LED-baserede lyskilder. Instituttet fokuserer...

DTU Fysik

DTU Fysik prioriterer forskningsområder inden for moderne fysik som repræsenterer en betydelig grundvidenskabelig udfordring og samtidig har klare anvendelsesmæssige perspektiver. Instituttet råder over en række state-of-the-art forskninsgfaciliteter, herunder en supercomputer. DTU Fysik...

DTU Kemiteknik

DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri.