Kemi

Kemi

Kemi handler om at forstå verden omkring os fra de mindste elementarpartikler til selve Universet. Hvorfor reagerer stoffer, som de gør? Hvordan designer vi et materiale atom for atom? Vores viden kan vi bl.a. bruge til at udvikle miljøvenlige teknologier, bedre medicin og stærkere materialer.

Forskningsemner

Analytisk og teoretisk kemi Elektrokemi Katalyse Organisk kemi Teknisk kemi Uorganisk kemi

Institutter og Centre

Center for Olie og Gas - DTU

Center for Olie og Gas – DTU skal forske i og udvikle nye teknologier med henblik på at udnytte Nordsø-reserverne af olie og gas bedre. Centret har til huse på DTU og har tilknytning til forskningsgrupper fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og GEUS. Bag...

DTU Energi

På Institut for Energikonvertering og -lagring arbejder vi med bæredygtige energiteknologier. I fremtidens energisystem, hvor meget af energien kommer fra sol og vind, der af sin natur er meget variabel, er det afgørende at kunne omdanne og lagre energien

DTU Fysik

DTU Fysik prioriterer forskningsområder inden for moderne fysik som repræsenterer en betydelig grundvidenskabelig udfordring og samtidig har klare anvendelsesmæssige perspektiver. Instituttet råder over en række state-of-the-art forskninsgfaciliteter, herunder en supercomputer. DTU Fysik...

DTU Kemi

DTU Kemis forskning spænder vidt, men er delt i to forskningsområder: Fysisk og Biofysisk Kemi - Organisk og Uorganisk Kemi. Til hvert forskningsområde hører underliggende forskningsgrupper.

DTU Kemiteknik

DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri.

DTU Nanolab

DTU Nanolab giver adgang til avanceret udvikling inden for mikro-og nanoteknologi. Med placeringen på Danmarks Tekniske Universitets Campus spiller DTU Nanolab en central rolle i udviklingen af mikro- og nanoteknologi i Danmark og i udlandet. Vi driver og vedligeholder state-of-the-art...