Produktion og ledelse

Produktion og ledelse

Produkt- og teknologivikling skal understøttes af en effektiv organisation og ledelse. DTU udvikler planlægnings- og beslutningsstøttesystemer og modeller, som identificerer de mest effektive og konkurrencedygtige produktions- og servicesystemer og sikrer en optimal udnyttelse af teknologier. Livscyklusanalyser sikrer, at alle beslutninger ikke blot baseres på effektivitet men også på bæredygtighed.

Forskningsemner

Arbejdsmiljø Entreprenørskab Innovation og produktudvikling Livscyklusanalyse Operationsanalyse Systemanalyse

Institutter og Centre

Center for Olie og Gas - DTU

Center for Olie og Gas – DTU udfører forskning, der søger at øge olie- og gasproduktions omkostningseffektivitet og reducere påvirkningen af miljøet. Centret har til huse på DTU og har tilknytning til forskningsgrupper fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og...

DTU Diplom

DTU Diplom er et center på DTU, der tilbyder kurser på diplomingeniøruddannelsen, adgangskurser og videreuddannelser på diplomniveau.

DTU Management

DTU Management bidrager aktivt til udviklingen af ledelsesværktøjer og optimering af processer ved at anvende og nytænke ingeniørteoretiske perspektiver, modeller og metoder.

DTU Mekanik

DTU Mekanik underviser og forsker inden for grundlæggende mekanik, avancerede konstruktionsværktøjer, produktudvikling, proces- og materialeteknologi, energisystemer, kysthydraulik og maritim teknik.

DTU Nanolab

DTU Nanolab giver adgang til avanceret udvikling inden for mikro-og nanoteknologi. Med placeringen på Danmarks Tekniske Universitets Campus spiller DTU Nanolab en central rolle i udviklingen af mikro- og nanoteknologi i Danmark og i udlandet. Vi driver og vedligeholder state-of-the-art...