Materialer

Materialer

På mange af DTU’s institutter forskes i materialer og materialers egenskaber. Med forskelligt fokus arbejdes der med alt fra nanopartikler og polymerer til metaller, halvledere og superledere.

Forskningsemner

Halvledere Metaller og legeringer Nanopartikler Polymerer Superledere

Institutter og Centre

Center for Olie og Gas - DTU

Center for Olie og Gas – DTU udfører forskning, der søger at øge olie- og gasproduktions omkostningseffektivitet og reducere påvirkningen af miljøet. Centret har til huse på DTU og har tilknytning til forskningsgrupper fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og...

DTU Energi

På Institut for Energikonvertering og -lagring arbejder vi med bæredygtige energiteknologier. I fremtidens energisystem, hvor meget af energien kommer fra sol og vind, der af sin natur er meget variabel, er det afgørende at kunne omdanne og lagre energien

DTU Fotonik

DTU Fotonik arbejder bredt inden for området Photonics Engineering. Det spænder fra grundvidenskabelige undersøgelser af lys-stofvekselvirkning ved kommunikationsteknologi, lasere og sensorer til samarbejde med arkitekter og designere om fremtidens LED-baserede lyskilder. Instituttet fokuserer...

DTU Fysik

DTU Fysik prioriterer forskningsområder inden for moderne fysik som repræsenterer en betydelig grundvidenskabelig udfordring og samtidig har klare anvendelsesmæssige perspektiver. Instituttet råder over en række state-of-the-art forskninsgfaciliteter, herunder en supercomputer. DTU Fysik...

DTU Kemi

DTU Kemis forskning spænder vidt, men er delt i to forskningsområder: Fysisk og Biofysisk Kemi - Organisk og Uorganisk Kemi. Til hvert forskningsområde hører underliggende forskningsgrupper.

DTU Kemiteknik

DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri.

DTU Mekanik

DTU Mekanik underviser og forsker inden for grundlæggende mekanik, avancerede konstruktionsværktøjer, produktudvikling, proces- og materialeteknologi, energisystemer, kysthydraulik og maritim teknik.

DTU Miljø

Velkommen til DTU Miljø. Vi arbejder på højeste internationale niveau på udvikling af nye miljøvenlige og bæredygtige teknologier og formidler denne viden til samfundet og nye generationer af ingeniører. Vores aktiviteter inden for forskning, undervisning & innovation har fokus på: Air...

DTU Nanolab

DTU Nanolab giver adgang til avanceret udvikling inden for mikro-og nanoteknologi. Med placeringen på Danmarks Tekniske Universitets Campus spiller DTU Nanolab en central rolle i udviklingen af mikro- og nanoteknologi i Danmark og i udlandet. Vi driver og vedligeholder state-of-the-art...

DTU Vindenergi

er en del af Danmarks Tekniske Universitet. Instituttet har sit fokus på national samt international vindenergi - så vel onshore som offshore. Instituttet er i det internationale førerfelt med en unik integration af forskning, uddannelse, innovation og offentlig/privat myndighedsbetjening...