Tre studerende arbejder sammen ved en computer

Priser og bevillinger

Forskningen på DTU er i vid udstrækning baseret på ekstern finansiering - dels gennem nationale og internationale offentlige midler og dels af donationer fra virksomheder.

For at være med i den internationale elite er det afgørende at tiltrække midler, der kan bidrage til udvikling af forskningsaktiviteter og tiltrækning af internationale forskertalenter.

DTU modtager bevillinger til forskellige forskningsprojekter fra European Research Council (ERC). ERC støtter forskning af høj kvalitet i Europa.


Se listen med ERC-grants.

Danmarks Grundforskningsfond finansierer 7 grundforskningscentre på DTU, der alle bedriver forskning på højt internationalt niveau.


Læs om grundforskningscentrene.

DTU modtager hvert år en række store bevillinger til forskning, der skaber bæredygtige teknologiske løsninger på vores globale udfordringer.

 

Se listen med store bevillinger.

DTU har siden 1918 tildelt doktorgraden og æredoktorgraden til mere end 200 personer, der med sin afhandlingen har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre.


Se hvem der har fået tildelt graden.