Forsvar af doktordisputats

I 2020 afholdes følgende doktorforsvar:

 

16. januar

Lektor Mirko Salewski, DTU Fysik

"Fast-ion diagnostic in fusion plasmas by velocity-space tomography"

Læs doktorafhandlingen i DTU Orbit

Mødelokale 1 klokken 14.00

 

Alle er velkommen til at overvære doktorforsvaret.

 

 

28. januar

Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Miljø

"Panta Rhei - Non-stationarity in planning, designing and operating urban drainage systems"

Læs doktorafhandlingen i DTU Orbit

Mødelokale 1 klokken 14.00

 

Alle er velkommen til at overvære doktorforsvaret.

 

 

Har du spørgsmål eller ønsker at agere uofficiel opponent, kontakt da drtechn-adm@dtu.dk

Afhandlinger fås hos