Innovation

Innovationsuddannelse gør gode idéer til virkelighed

Samfundet kalder på nye, bedre, hurtigere, mere energieffektive og bæredygtige løsninger. Men innovation opstår ikke af sig selv. Den kræver kreative medarbejdere, der kan omsætte gode idéer til produkter, processer og ydelser.

Proces og Innovation: Paint'R
Start-up-virksomheden Paint'R er startet af studerende fra DTU's diplomingeniøruddannelse i Proces og Innovation

Om uddannelsen

Diplomingeniøruddannelsen foregår på DTU’s campus i Ballerup og varer 3 ½ år.

På studiet lærer de studerende at arbejde professionelt med hele innovationsprocessen – fra den første spæde idé til færdigt produkt, proces eller koncept.

De studerende undervises i kurser som ’Grønt Entreprenørskab’, ’Interaktionsdesign’ og ’Kreativitet og Innovation’, og hele vejen igennem arbejder de i tæt kontakt med erhvervslivet – både i form af forskellige innovationsprojekter og i kraft af et praktikforløb.

Studiet afsluttes med et diplomingeniørprojekt – for det meste i samarbejde med en virksomhed.

Læs mere om uddannelsen

Tema

DTU har et af de mest veludbyggede og sammenhængende økosystemer for innovation og entreprenørskab blandt tekniske universiteter i Europa.

Læs om DTU's innovationsøkosystem.


Kontakt