Ph.d.-forsvar om vurdering af Østersøens fiskebestande med en holistisk økosystemmodel

Sieme Bossier, DTU Aqua forsvarer sin ph.d.-afhandling "Evaluating Major Baltic Fish Stocks under Climate, Eutrophication and Fishing Pressure using a Holistic end-to-end Ecosystem Model" fredag den 23. oktober 2020 kl. 13.30 på Zoom. 

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor J. Rasmus Nielsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Stefan Neuenfeldt, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Asbjørn Christensen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Francois Bastardie, DTU Aqua

Censorer

  • Seniorforsker Margit Eero, DTU Aqua
  • Forsker Marie Savina-Rolland, IFREMER, Frankrig
  • Forsker Cecilie Hansen, Havforskningsinstituttet, Norge

Ordstyrer ved forsvaret

  • Professor Brian MacKenzie, DTU Aqua

Tilmelding

Tilmeld dig senest den 22. oktober 2020 kl. 14 hos Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk for at deltage i forsvaret via Zoom. Du får en e-mail med link til Zoom dagen før forsvaret.

Få mere at vide

Et populærvidenskabeligt resume af afhandlingen kan hentes her (på engelsk)

En kopi af afhandlingen kan læses på DTU Aqua. Kontakt Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk

 

Tidspunkt

fre 23 okt 20
13:30 - 16:30

Arrangør

DTU Aqua

Kontaktperson

Hvor

På Zoom.