Ph.d.- forsvar ved Christoffer Askhøj "Implementing modular product architectures in mid-sized companies"

I denne afhandling præsenteres en række værktøjer og metoder til at støtte implementeringen af modulariseringsprincipper i SMV’er (små- og mellemstore virksomheder). Værktøjerne og metoderne er udarbejdet til at støtte redesign af en serie af eksisterende produkter. Målet er at opnå en forbedret modulær opbygning (arkitektur) af en ny portefølje af produktarkitekturer inklusiv styringen af disse.

 

Modularisering har gennem de sidste årtier hjulpet virksomheder med at sænke udviklingsgennemløbstider og omkostninger som eller kan stige grund af øget intern kompleksitet, forsaget af efterspørgsel efter mange forskellige varianter af produkter. Mange modulariseringsinitiativer som findes i litteraturen er eksempler fra store virksomheder eller metoder der er anvendt store virksomheder. SMV’er har også oplevet stigende efterspørgsel efter produktvarianter, men mange af dem har ikke ressourcer tilgængelige til at implementere modulariseringsprincipper. SMV’er udgør 56.4% af value added i EU. Derfor er denne afhandling lavet som en støtte til at implementere modularisering i SMV’er.

 

Bidragene der præsenteres i denne afhandling er artikelbaseret. Første bidrag er DNA-metoden (deciding number of architectures), der kan bruges til at vælge det totale antal af produktarkitekturer til et redesignet serie af produkter. Metoden har hjulpet en mellemstor virksomhed med at reducere det totale antal af produktarkitekturer, forøge genbruget af komponenter tværs af produktvarianter, bevare niveauet af variable omkostninger og forøge markedsdækningen.

 

Det andet bidrag er MESA-værktøjet (mechanics, electronics, and software architecture), der bruges til at kortlægge modulære produktarkitekturer tværs af ingeniørdomænerne mekanik, elektronik og software. Værktøjet er demonstreret i to virksomheder, og har vist sig brugbart til at visualisere afhængigheder tværs af domæner. Dette kan bruges til at forbedre planlægningen af udviklingsaktiviteter og sænke afhængigheder på tværs af domæner når der skal findes nye løsninger.

 

Det tredje bidrag er en metode til at bruge og håndtere modulære produktarkitekturer tværs af informations- og udviklingsstøttesystemer inklusiv CAD (computer-aided design), PLM (product lifecycle management), ERP (enterprise ressource planning) og konfigurationssystemer. Metoden, er præsenteret gennem et casestudie, hvor en virksomhed reducerede tiden for at gennemføre designændringer af en arkitektur og fremsøge teknisk produktdokumentation.

 

Disse tre initiativer, har alle været testet af- eller observeret i en mellemstor virksomhed, og kan med fordel bruges til at støtte implementeringen af modularisering i mellemstore virksomheder.

 

Principal supervisor: Professor Niels Henrik Mortensen

Co-supervisor: Professor Lars Hvam

 

Examiners:
Professor Hans
Petter Hildre, NTNU, Norway

Senior Projekt Consultant Hans-Erik Krill, Uni-Consulting

Assoc. Professor Torben Lenau, DTU

 

 

Chairman at defence:
Assoc. Professor Michael Deininger

Tidspunkt

tor 17 jun 21
13:00 - 17:00

Arrangør

DTU Mekanik

Hvor

Forsvaret vil blive afholdt via Zoom:

https://dtudk.zoom.us/j/63160652934