Hvad er politikernes rolle i at sikre balance mellem teknologi, menneske og samfund

Er vi bange for eller for hurtige til at indføre nye teknologier i Danmark? Og kommer den teknologiske udvikling alle til gode? Det er blot to vigtige spørgsmål, som ATV sætter til politisk debat torsdag den 16. maj 2019 kl. 15.00-16.30. Hvordan vil politikerne, hvis de bliver valgt ind i Folketinget, sørge for, at teknologier kommer os til gode, uden at mennesket tilsidesættes?

Valgkampen er i gang, og ATV og DTU har inviteret en række politikere til debat den 16. maj om tre politiske dilemmaer i relation til teknologi. Overordnet har vi bedt politikerne forholde sig, hvordan vi sikrer en sund teknologisk udvikling, uden at hverken mennesket eller teknologien tilsidesættes.

Mød Helle Rootzen, professor, DTU, Head of LearnT, Digital vismand i ATV, og Bjarne Lykke Sørensen, industridirektør for Norden og de baltiske lande i Siemens A/S, der vil stille en politiker over for et politisk dilemma, som de står midt i.

  Du kan møde og debattere med følgende politikere:

  • MF Joachim B. Olsen, LA

  • Tommy Ahlers, V

  • MF Mette Reissmann, S

  • MF Sofie Carsten Nielsen, RV

  • MF Rasmus Jarlov, KF

  Valgmødet afholdes på DTU Lyngby Campus, Auditorium 42, Asmussens Allé 303 A, 2800 Kongens Lyngby.

  På valgmødet vil vi bl.a. debattere følgende politiske udfordringer:

  • At nye digitale teknologier kan overtage funktioner for mennesker, så vi i nogle tilfælde bliver overflødige.
  • At det er svært at overskue teknologierne og deres brug og konsekvenser og deraf at lovgive om dem.
  • Vi kan miste vækst og udviklingsmuligheder ved at lovgive for lidt eller for meget.

  Den teknologiske udvikling bevæger sig ofte på tværs af traditionelle politiske ressortgrænser og ansvarsområder, og ofte kan det være svært at gennemskue, om en ny teknologi vil komme samfundet til gavn. Dette komplicerer og måske ligefrem hæmmer den politiske beslutningsproces. I det omfang, at det danske samfund fortsat skal udvikle sig og anvende nye teknologier, bør beslutninger herom tages med udgangspunkt i vores fælles kulturelle og demokratiske værdier.

  Teknologisk udvikling er forudsætningen for, at Danmark kan vedblive med at være et velfærdssamfund og klare sig godt i den globale konkurrence. Drøftelse af og beslutninger om den moderne teknologi, som over alt i verden tages i brug med stor hastighed, er derfor afgørende for, hvorledes Danmarks placering bliver i det globale samfund.

  Drop-in er muligt, så længe der er plads.

  Tilmeld dig på: Valgmøde

  Tidspunkt

  tor 16 maj 19
  15:00 - 16:30

  Hvor

  DTU Lyngby Campus, Auditorium 42, Asmussens Allé 303 A, 2800 Kongens Lyngby.