På billedet ses fra venstre rektor Anders Bjarklev, miljøminister Ida Auken og Roskilde Kommunes bormester Joy Mogensen, der mandag d. 28. januar var samlet for at diskuttere anlæggelsen af en forskerpark overfor DTU's campus ved Risø. Deltagerne var ved denne anledning oppe i det nedlagte vandtårn, som påtænkes renoveret og brugt som varetegn for den kommende forskerpark (Foto: Mikal Schlosser).

Ida Auken på DTU

tirsdag 29 jan 13

Mandag d. 28. januar besøgte Danmarks Miljøminister, Ida Auken, DTU’s campus i Roskilde. Sammen med Roskilde Kommunes Borgmester, Joy Mogensen, og ministeren drøftede DTU’s rektor Anders Bjarklev planerne for opførelsen af en forskerpark, som skal placeres umiddelbart overfor universitetet og de cleantech- eksperter, der arbejder her.

Danmark er lige nu førende indenfor cleantech. Den position skulle vi gerne beholde! DTU har gennem mange år bevist, at de kan skabe resultater indenfor cleantech, som fx i udnyttelse af vind- og solenergi, med udviklingen af bæredygtigt LED-lys, smart grids og brændselsceller. Kort sagt, så har DTU både ekspertisen og de unikke faciliteter, som kan bidrage til at holde Danmark i førertrøjen.

”Lige nu rykker mange lande rundt om i verden på cleantech-området, og der investeres betydelige summer fx i Kina, Korea og USA. Hvis vi skal beholde vores førerposition, er det helt nødvendigt, at vi får sat gang i etableringen af en forskerpark, der kan skabe optimale rammer for samarbejde mellem forskning og industri. Et samarbejde, som er helt essentielt når behovsdrevet innovation skal gøre danske virksomheder konkurrencedygtige og i sidste ende være med til, at vi fastholder og skaber nye arbejdspladser,” siger rektor Anders Bjarklev.

Placeringen af forskerparken ved DTU’s campus i Roskilde vil give danske såvel som udenlandske cleantech-virksomheder og forskningsinstitutioner en unik adgang til DTU’s forskningsfaciliteter og de godt 750 medarbejdere, som har deres daglige gang her. De virksomheder, som flytter ind vil altså ikke blot få mulighed for at teste, men også udvikle fremtidens cleantech-teknologier i tæt samarbejde med forskerne på DTU.

Stærkt regionalt samarbejde

Forskerparkens placering i Roskilde vil kun yderligere styrke det gode samarbejde som allerede eksisterer med regionen.

Lige nu er der stadig en række planmæssige aspekter, som skal forhandles på plads, hvis forskerparken skal kunne realiseres. Men falder de grundlæggende beslutninger på plads, håber rektor Anders Bjarklev at spadestikket til første etape af byggeriet, kan tages i efteråret 2013 eller når frosten har sluppet jorden i start 2014.  

”Regeringen satser på grøn omstilling, og der er udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologiske projekter vigtige elementer, der også kan sætte gang i eksporten af danske teknologiløsninger. Jeg er slet ikke i tvivl om, at cleantech virksomheder kommer til at spille en fremtrædende rolle i dansk erhvervsliv fremover. Forskerparken ved DTU Risø Campus kan blive en vigtig medspiller i Grøn Omstilling og udviklingen af ny miljøteknologi, fordi forskerne samarbejder med virksomheder. Det er spændende fordi de kobler viden fra mange faglige sider og også ser på forretningsmodeller. Jeg arbejder for at få lavet de nødvendige ændringer af Fingerplanen, så Roskilde Kommunes planlægning kan komme i gang snarest,” udtaler miljøminister Ida Auken.

 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere