Photo: Mikkel Strange

Studiestart på højt niveau

torsdag 11 jun 15

Kontakt

Tina Rigborg Friisdahl
AC-fuldmægtig
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
35 88 52 09

I 2014 var der stor tilfredshed blandt de nyoptagne studerende med deres første tid på DTU, viser studiestartsundersøgelse.

Langt de fleste nye studerende på DTU synes, de har fået en rigtig god modtagelse. Det viser den såkaldte studiestartundersøgelse fra efteråret 2014. Undersøgelsen afdækker, at overordnet set er der stor tilfredshed med modtagelsen på studiet, og så er det værd at bemærke, at de studerende er glade for det høje faglige niveau på DTU’s uddannelser.

De nyoptagne bachelor- og diplomingeniørstuderende er særligt glade for den store indsats, som de studerendes organisation Polyteknisk Forening (PF) og vektorerne yder for at sikre dem en god studiestart.

Tilfredshed med højt fagligt niveau

Endnu mere markant er dog vurderingen af det faglige niveau. Over 93 procent mener, at det er ’passende’ eller ’højt’, og at det er lige, som det skal være. Som en bachelorstuderende bemærker: ”Højt, men ikke for højt. Det er dejligt at mærke, at I mener det, når I siger, vi er et eliteuniversitet.”

Et højt fagligt niveau kræver dog også meget af de studerende selv, og det er de godt klar over. Omkring 70 procent mener således, at de har ydet en ’stor’ eller ’meget stor’ faglig indsats.

”Vi er rigtig glade for disse tilbagemeldinger. Vi forlanger meget af vores studerende, og undersøgelsen viser, at de fleste både anerkender og ønsker at leve op til det høje faglige niveau. Det er også glædeligt at se, hvordan PF og vektorerne er med til at gøre studiestarten på DTU til en succes,” siger dekan Martin Vigild.

"Det faglige niveau er højt, jeg tager det som en udfordring. Jeg har derfor rykket mig utroligt meget på så kort tid."
Diplomingeniørstuderende

Photo: Mikkel Strange

"Det skal være udfordrende at gå på universitetet, og det er det." Bachelor-kommentar.

Som led i studiefremdriftsreformen er det besluttet, at det næste hold nye studerende ud over at besvare den normale studiestartundersøgelse også skal udarbejde en studieplan og svare på nogle fagrelevante spørgsmål.