Foto: Bjørn Lymann Jespersen

Millionstøtte til klima og miljø

mandag 07 mar 16
|
af Bertel Henning Jensen
Innovationsfonden har investeret næsten 150 mio. kr. i DTU-ledede projekter. To temaer går igen: Grøn omstilling og udsigt til konkrete arbejdspladser.

Fra brintproduktion, over blæk til solceller, til ny og bedre modermælkserstatning til børn. Det er en bred pallet af DTU-projekter, der for nylig har modtaget investeringer fra Innovationsfonden.

Fonden, der medfinansierer forsknings- og innovationsprojekter, har i kategorien ‘Store Projekter’ – fra 2016 kaldet ’Grand Solutions’ – valgt at investere i en række DTU-ledede forskningsprojekter, der vurderes at have potentiale til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. 

Mere erhvervsrettet forskning 

Og netop det, at projekterne har et vækstpotentiale, vækker begejstring hos en af de forskere, der har modtaget medfinansiering fra fonden:

”Støtten betyder, at vi har mulighed for at arbejde med forskning, som vi synes er interessant og vigtig. Og så betyder det, at vi kan arbejde med noget, der er erhvervsrettet. Innovationsfonden er meget fokuseret på at støtte projekter, der kan skabe jobs til vores studerende i fremtiden, og som vejleder for vores studerende, er jeg meget optaget af, at de kan få nogle jobs,” siger professor på DTU Kemi og projektleder for projektet Cat2BioChem, Robert Madsen.

Nye arbejdspladser og grønne projekter
"Innovationsfondens hovedopgave er at skabe vækst og beskæftigelse gennem viden."
Peter Høngaard Andersen, direktør for Innovationsfonden

Ud over at hans projekt skal udmønte sig i konkrete arbejdspladser i Danmark, så er det også, som langt hovedparten af de projekter, fonden investerer i, et grønt projekt med fokus på klima og bæredygtighed. Og det er ikke tilfældigt, forklarer direktør for Innovationsfonden Peter Høngaard Andersen:

”Innovationsfondens hovedopgave er at skabe vækst og beskæftigelse gennem viden, men vi er også sat i verden for at løse nogle af samfundets største udfordringer inden for klima, miljø, velfærd og sundhed. Derfor investerer vi netop gerne i nye løsninger, der har fokus på både vækst og bæredygtighed.”

 

Læs mere om de DTU-ledede forskningsprojekter:

  

Kæmpemikroskoper skal styrke dansk innovation 

DTU, Aarhus Universitet og Københavns Universet går sammen med 18 andre partnere (bl.a. Dansk Industri og nogle af landets største virksomheder) i et projekt, der skal hjælpe danske virksomheder med at udnytte det fulde potentiale af de enorme neutron- og røntgenmikroskoper (ESS og MAX IV), som er under opbygning ved Lund i Sverige. Begge mikroskoper giver en historisk mulighed for at forstå opbygningen af materialer og bioteknologiske produkter på atomniveau i tre dimensioner og over tid. Projektet vil hjælpe danske virksomheder til at finde svar på nogle af deres materialeudfordringer. Det vil styrke de danske forskningsmiljøers og virksomheders innovations- og konkurrenceevne inden for områder som produktionsteknologier, bæredygtig energi, fødevarer og nye lægemidler.
Projektets officielle titel: LINX – Linking Industry to Neutrons and X-rays.
Innovationsfonden støtter med 50 mio. kr. ud af et samlet budget på 77,9 mio. kr.

Læs mere om projektet på DTU Fysiks website.

De ser lige igennem dig i lufthavnen

Forbedrede røntgensystemer skal gøre din tur igennem lufthavnens sikkerhedstjek både hurtigere og mere sikker. Med DTU Fysik i spidsen skal projektet CIL2018 skabe gennemlysningsteknologi, der kan levere billeder fra flere vinkler og i farver.
Projektets officielle titel: CIL2018 NextGen Scanner for Checked In Luggage.
Innovationsfonden støtter med 22 mio. kr. ud af et samlet budget på 30 mio. kr.

Læs mere om projektet på DTU Fysiks website.

Fremtiden er gas

DTU Management Engineering skal lede et internationalt forskerhold, der skal finde bedre måder at inkorporere gas i energiforsyningen som alternativ til fossile brændstoffer til gavn for miljøet.
Projektets officielle titel: FutureGas.
Innovationsfonden støtter med 18,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 33,4 mio. kr.

Læs mere om projektet på DTU Management Engineerings website.

Ny metode til at lagre overskudsstrøm

Projektet vil muliggøre design og konstruktion af små decentrale brintanlæg, der effektivt kan producere brint ved hjælp af induktionsopvarmede katalytiske processer. Det bliver muligt at udnytte overskudsstrøm fra eksempelvis vindmøller til brintproduktion. Det største overordnede samfundspotentiale ligger i, at dette er en måde at lagre overskudsstrøm på. Noget andet er, at det kan blive en grønnere og mere effektiv måde at fremstille brint på end de metoder, man har i dag  Projektet foregår i et samarbejde med industrien og ledes af professor Cathrine Frandsen fra DTU Fysik.
Projektets officielle titel: INDUCAT - Induktionsopvarmet katalytisk brintproduktion
Innovationsfonden støtter med 17,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 26,4 mio. kr.
Læs mere på DTU Fysiks website.

Solcelleblæk skal fange solen

Plastsolceller, som er påmalet en særlig blæk, der opfanger solens stråler, har flere fordele i forhold til traditionelle solceller og flere vigtige egenskaber i en verden, hvor grøn energi fylder stadig mere. Først og fremmest vejer de en del mindre og kan derfor placeres flere steder uden skelen til, om underlaget er stærkt. Desuden er plastsolceller billigere at fremstille i stor skala. Udviklingen af solcelleblæk er godt i gang på DTU Energi.
Projektets officielle titel: INKA – Inks for large-scale processing of polymer solar cells.
Innovationsfonden støtter med 17,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 23,3 mio. kr.

Læs mere på DTU Energis website.

Styr på trængslen

Flere og flere vil bo i eller tæt på de store byer. Det vil virksomhederne også, for det giver øget tilgængelighed og øget produktivitet. Men det giver også mere trængsel. Vi sidder fast i køer, både når vi kører i vores egne biler, og når vi tager kollektiv transport, hvilket er irriterende for den enkelte og dyrt for samfundet. Transportforskere fra DTU skal derfor, i samarbejde med bl.a. Økonomisk Institut på Københavns Universitet, kombinere viden om trafik, byøkonomi og transportøkonomi samt udvikle en række redskaber, der gør det lettere for beslutningstagere at planlægge ny infrastruktur.
Projektets officielle titel: URBAN: Urbanization, productivity and congestion
Innovationsfonden støtter med 16,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 22,3 mio. kr.

Læs mere på DTU Transports website.

Bybussen skal køre på gylle

‘Pis og lort’ er ord, danskerne ofte knytter til offentlig transport – men nu bliver det mere konkret. Ved hjælp af nye nanostrukturerede materialer vil forskere fra DTU Energi sammen med forskere fra både ind- og udland nemlig gøre det muligt at omdanne biogas fra gylle til brændstof for tunge køretøjer som busser og lastbiler. Landbrugets overskud af biogasser skal således være drivmiddel for tung transport og på den måde være med til at drive Danmark endnu længere i retning af et fossilfrit samfund.
Projektets officielle titel: HiGradesGas - Highly structured materials for upgraded biogas and storage.
Innovationsfonden støtter med 14,8 mio. kr. ud af et samlet budget 20,4 mio. kr.

Hjernemælk til fremtidens forskere

Spædbørn, der af den ene eller den anden grund ikke kan få naturlig modermælk, oplever i større grad end brystbørn problemer med indlæring senere i livet. Derfor skal DTU’s datterselskab Bioneer sammen med blandt andre Arla og Københavns Universitet udvikle modermælkserstatning, der i højere grad understøtter hjerneudviklingen hos børn.
Projektets officielle titel: InfantBrain – New infant formulas to promote optimal brain development.
Innovationsfonden støtter med 14,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 25,9 mio. kr.

Læs mere på DTU Systembiologis website.

DTU skal håndtere din oversvømmelse

DTU Miljø og DTU Compute skal sammen med bl.a. Rambøll, HOFOR og DMI udvikle softwareteknologier til et håndtere de store vandmasser, der er et stadig oftere forekommende fænomen på grund af klimaforandringer.
Projektets officielle titel: Water Smart Cities.
Innovationsfonden støtter med 12,1 mio. kr. ud af et samlet budget på 28,3 mio. kr.

Læs mere på DTU Miljøs website.

Legoklodser af vingummi

I en verden, hvor vores afhængighed af fossile brændstoffer er et stadig stigende problem, er det tit populært, når forskere forsøger at finde alternativer. Derfor har Innovationsfonden valgt at investere i projektet Cat2BioChem, der vil skabe metoder til at lave plastik af kulhydrater.
Projektets officielle titel: Cat2BioChem: New Catalytic Processes to Bio-Based Chemicals.
Innovationsfonden støtter med 12 mio. kr. ud af et samlet budget på 19,8 mio. kr.

Læs mere på DTU Kemis website

Andre projekter

DTU-forskere deltager som partnere i flere forskningsprojekter, der ligeledes har modtaget støtte fra Innovationsfonden for nylig:


Grøn overskudsstrøm skal forvandles til miljøvenlige kemikalier

En bred vifte af kemiske stoffer og materialer produceres i dag med fossile brændstoffer som udgangspunkt. DTU Fysik medvirker i det nye projekt ProActivE, hvor målet er at udvikle miljøvenlige og energieffektive katalytiske metoder til at omsætte elektricitet, luft og vand til kemikalier.
Projektets officielle titel: ProActivE
Innovationsfonden støtter med 15 mio. kr. 
Læs mere på DTU Fysiks website


Renovering af ældre almene boliger

Projektet REBUS (REnovating BUilding Sustainably) er baseret på en helhedsorienteret tilgang til renovering af beboelsesejendomme. Tankegangen er, at en velafprøvet løsning, der både inddrager organisering og nye teknologiske løsninger, er nødvendig, hvis byggebranchen skal tage nye løsninger til sig. Projektpartnerne vil bruge almene etageejendomme fra 1960’erne og 1970’erne som demonstrationsobjekt. Det skyldes, at etageejendomme fra denne periode udgør 30 % af etagearealet af den eksisterende boligmasse. Fra DTU deltager institutterne DTU Byg, DTU Management Engineering og DTU Compute.
Projektets officielle titel: REBUS (REnovating BUilding Sustainably
Innovationsfonden støtter med 35 mio. kr.
Læs mere på DTU Bygs website


Asfalt skal erstatte skærver under sporene

I projektet skal der forskes i mulighederne for et innovativt og omkostningseffektivt asfaltbaseret jernbanekonstruktionssystem. Målet er holdbarhed og mindre vedligeholdelse, som dermed kan sikre en mere effektiv og bæredygtig drift af jernbanerne i Danmark.
Projektets officielle titel: Roads2Rails – Innovativt og omkostningseffektivt asfalt baseret jernbane konstruktionssystem.
Innovationsfonden støtter med 6,7 mio. kr.
Læs mere på Railtech DTU's website.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere