Visualisering: Sky-watch A/S

Ny drone skal gøre minerydning mere sikker

søndag 18 dec 16

Kontakt

Arne Døssing Andreasen
Seniorforsker
DTU Space
45 25 97 73
Forskere på DTU vil udvikle en drone med magnetometre, der kan kortlægge miner i gamle krigszoner. Det vil gøre minerydning mere effektiv og mindre farlig. Projektet har modtaget 11 millioner kr. fra Innovationsfonden.

Miner er som regel lavet af stål, der er magnetisk. Afsøgning efter miner foregår derfor ofte med ”magnetometre” – instrumenter der kan måle bittesmå afvigelser i magnetismen i undergrunden og dermed lokalisere minerne.

”Planen er, at vores drone og dens unikke magnetometeropsætning skal gøre minerydningen mere præcis end den nuværende afsøgning, som foregår ved hjælp af terrængående køretøjer på land og specialdykkere i kystområder. Det betyder også, at risikoen for de involverede personer fremover vil blive minimeret, da dronen kan betjenes fra en sikker position udenfor det minerede område,” fortæller seniorforsker Arne Døssing, DTU Space, der er leder af projektet med at udvikle den nye teknologi.

Derudover forventer han, at det nye minerydningssystem vil kunne reducere udgifter og tidsforbrug til at kortlægge forekomsten af miner med mere end 50 %.

Et unikt system

"Risikoen for de involverede personer fremover vil blive minimeret, da dronen kan betjenes fra en sikker position udenfor det minerede område."
Arne Døssing

Arne Døssing har fået ideen til at udvikle det nye minerydningssystem. Det består af en nyudviklet dronetype, der skal flyve med en ramme monteret under sig. Det er en specialudviklet ramme, som forskere på DTU Space skal udvikle. Den kaldes en ”magnetometer bird”, fordi magnetometeret monteres i denne ramme, der hænger ca. 5-10 meter under dronen.

”Det bliver den første drone i verden, der skal flyve med en ”bird” under sig. Den konstruktion er helt nødvendig, for at de ultrafølsomme magnetometre kan være så tæt på overfladen som mulig og samtidig udsættes for færrest muligt magnetiske forstyrrelser fra andre instrumenter og fra den flyvende drone,” forklarer Arne Døssing.

Af samme grund bliver udstyret til at måle den præcise position af dronen – og dermed af de fundne miner – indbygget i selve dronen frem for i ”birden”. Det sker i et tæt samarbejde mellem DTU forskerne og den danske dronevirksomhed Sky-Watch A/S.

Selve dronen er også en nyskabelse. Den er udviklet af Sky-Watch selv og kan både lette og lande lodret som en helikopter, men flyver derudover som et almindeligt fly.

Illustration: DTU Space Illustration: Arne Døssing Andreasen, DTU Space.

Stor interesse for effektiv minerydning

I første omgang har forskerne fokus på behovet for at fjerne miner fra 2. verdenskrig, før der kan etableres strømkabler til nye offshore havvindmøller. Alene i Danmark formoder man, at der ligger mere end 40.000 ikke-eksploderede miner fra 2. verdenskrig gemt i havet og på land.

Der er derfor også flere parter med i projektet, som er interesseret i at anvende den nye teknologi. Udover dronevirksomheden Sky-Watch A/S er det DONG Energy, som etablerer mange nye havvindmølleparker, GEO, der gennemfører geotekniske undersøgelser i forbindelse med bl.a. havvindmølleparker samt Søværnets Minørtjeneste, der ofte står for det farefulde hverv med at fjerne eller uskadeliggøre minerne.

Magnetometerdronen vil også blive testet i Grønlands fjelde, hvor den kan få en betydning i eftersøgningen af mineralforekomster eller militært affald, ligesom den vil blive testet fra et skib for at afprøve dens evne til at finde større miner på dybere vand. I begge tilfælde vil dronens evne til at lande og lette lodret være væsentlig.

Danmark kan sikre sig førende position på magnetisk kortlægning

I de kommende fire år vil forskerne fra DTU Space udvikle og teste den nye teknik. Håbet er, at den på sigt kan supplere de eksisterende teknologier til brug for minesøgning, som både er dyre og ineffektive. Det kan potentielt sikre Danmark en ledende position inden for magnetisk kortlægning af undergrunden.

”Det globale marked for fleksibel, effektiv og præcis kortlægning af bl.a. miner, militært affald og mineraler er stort. Så danske teknologiske virksomheder får med projektet mulighed for at indtage en stærk position på dette område,” siger Arne Døssing.

Parter i projektet

DTU Space
DTU Space er Danmarks nationale rumforskningsinstitut og bruger primært ”rummet” som udgangspunkt for forskning og teknologiudvikling. Det gælder bl.a. inden for satellit- og flymålinger af jordkloden og dens magnetiske egenskaber, ligesom udviklingen af instrumenter til brug i rummet har gjort DTU Space til en af verdens førende specialister i præcise og nøjagtige måleinstrumenter.
DTU Space står i spidsen for det nye droneprojekt.

Sky-Watch

Sky-Watch er en dansk dronevirksomhed med over 35 ansatte og et globalt kundenetværk fordelt på fire kontinenter. Sky-Watch har sammen med DTU Space stået for udviklingen af den drone, som skal bruges og modificeres i projektet.

Geo
Geo er en dansk geoteknisk virksomhed med 200 ansatte. Geo har været involveret i talrige opførelser af havvindmølleparker og andre offshore installationer over de seneste 25 år. De har stor erfaring med indsamling af forskellige typer af geofysiske data, f.eks. fra skib, i forbindelse med afsøgning af miner og bomber.

DONG
DONG Energy er med 6.700 ansatte en af de førende energivirksomheder i Nordeuropa og er verdens-førende inden for installation af havvindmøller. DONG er bl.a. involveret i både udvikling, installation og vedligehold af havvindmøller.

Søværnet
Søværnets Minørtjeneste er specialiserede inden for minerydning og kaldes ofte ud til opgaver, hvor de skal fjerne eller uskadeliggøre gamle begravede miner og bomber.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere