Foto: Thorkild Christensen

Projektfamilie-koncept får undervisningsprisen

torsdag 07 dec 17

Kontakt

Per Goltermann
Professor
DTU Byg
45 25 16 84

Kontakt

Peter Munkebo Hussmann
Teamleder, DTU Skylab
AFRI
40 71 00 60
Et team fra DTU Byg vinder DTU’s undervisningspris 2017.

Det næste år vil den tre meter høje skulptur, der følger med DTU’s undervisningspris, befinde sig ved DTU Byg. Mandag 4. december blev et undervisningsteam fra instituttet nemlig tildelt DTU’s undervisningspris for konceptet ’Project families: How to improve learning in thesis works and increase impact on research’. Prisen blev overrakt i Glassalen af Philip Binning, der er dekan for kandidat- og ph.d.-uddannelserne. Med skulpturen følger også et rejselegat på 25.000 kr.

Bedømmelsesudvalget havde i år valgt at præmiere et undervisningskoncept, hvor studerende arbejder i såkaldte projektfamilier og dermed angriber samme tema fra forskellige vinkler. Det giver bedre studenterprojekter og bedre bidrag til forskningen.

Bag konceptet står professor Per Goltermann, professor Lisbeth Ottosen, lektor Jens Henrik Nielsen, lektor Jacob Wittrup Schmidt, lektor Pernille Erland Jensen, lektor Gunvor Kirkelund og lektor John Forbes Olesen.

Forbedrer de studerendes læring
”Vi er glade for anerkendelsen af vores projektfamilie-koncept. Det er vores erfaring, at arbejdet i projektfamilierne klart forbedrer de studerendes læring igennem en kombination af eksperimenter og teori udført selvstændigt i deres afsluttende projekter og i samarbejde med andre studerende. De bidrager dermed endnu mere til DTU’s innovation og forskning og indgår i et forskningsteam, som flytter videnniveauet semester for semester,” siger Per Goltermann.

Undervisningskonceptet kommer i kølvandet på, at antallet af projektstuderende på diplom-, bachelor-og kandidatniveau på DTU Byg er vokset til 300-400 om året. Mange af disse studerende ønsker at arbejde med innovative projekter, hvor de kan bidrage til forskningen og udvikle nye løsninger. Det koster mange ressourcer. Med konceptet kan studerende fokusere på forskellige – men beslægtede – delproblemer eller angribe den samme problemstilling fra forskellige sider.

En særlig indsats
DTU’s undervisningspris uddeles til undervisere, som har gjort en særlig indsats for systematisk at igangsætte, undersøge, dokumentere og dele erfaringer med udvikling af deres undervisning og deres studerendes læring.

Prisen blev indstiftet af DTU’s direktion i 2016. Den honorerer en enkelt underviser eller et team af undervisere og adskiller sig fra priserne til årets undervisere, som uddeles af PF, ved at belønne en proces, mens årets undervisere belønnes for en performance ude i auditorierne. Prisen uddeles årligt ved et DTU Undervisningsseminar.

Læs mere om DTUs pris for udvikling af undervisning og læring.