Foto DTU

Novo Nordisk Fonden giver 45 mio. kr. til sundhedsprojekter

onsdag 10 jan 18

Kontakt

Ulrik Lund Andersen
Professor
DTU Fysik
45 25 33 06

Kontakt

Anja Boisen
Sektionsleder, Professor
DTU Sundhedsteknologi
45 25 57 27

Kontakt

Torsten Dau
Sektionsleder, Professor
DTU Sundhedsteknologi
45 25 39 77

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål.

1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen og

2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers helbred og velfærd. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

Tre bevillinger fra Novo Nordisk Fonden skal skabe ny viden om hjernens funktioner, bakterier i tarmsystemet og nerveskader i ørerne.

Med en bevilling på i alt 45 mio. kr. støtter Novo Nordisk Fonden tre DTU-forskere og deres projekter inden for sundhedsteknologi som led i fondens Interdisciplinary Synergy Programme. De tre projekter tager alle afsæt i, at mange sundhedsmæssige udfordringer og spørgsmål kræver løsninger, som ikke findes ved en traditionel fagspecifik tilgang alene.

Novo Nordisk Fonden har modtaget 89 ansøgninger, og valget faldt på de tre DTU-professorer Ulrik Lund Andersen, Anja Boisen og Torsten Dau. De modtager hver 15 mio. kr. til deres projekter om henholdsvis hjernens funktioner, bakterier i tarmsystemet og nerveskader i ørerne.

”Med Synergy-programmet ønsker Novo Nordisk Fonden at fremme en nyskabende tværdisciplinær forskningskultur i Danmark med frembringelse af vigtig videnskabelig synergi. Ambitionen er, at det videnskabelige udbytte bliver større, end hvad udbyttet for de enkelte grupper ville være hver for sig,” siger Niels-Henrik von Holstein-Rahtlou, Head of Research & Innovation Grants i Novo Nordisk Fonden.

"Ambitionen er, at det videnskabelige udbytte bliver større, end hvad udbyttet for de enkelte grupper ville være hver for sig"
Niels-Henrik von Holstein-Rahtlou, Novo Nordisk Fonden

Biosensorer skal give indsigt i hjernens funktion
Ulrik Lund Andersen, der er professor ved DTU Fysik, har fået støtte til et projekt om udvikling af en ny metode til at opnå ny viden om hjernens funktioner og dens uforklarlige sygdomme. Sammen med sine samarbejdspartnere håber han at kunne udvikle gennem et nyt tværfagligt forskningsprojekt, der kombinerer bl.a. kvantefysik og neurofysiologi. Forskergruppen vil udvikle nye biosensorer, der udnytter unikke magnetisk-optiske egenskaber i diamanter til at opnå billeder med ultrahøj sensitivitet og opløselighed.

”Trods mange års betragtelig videnskabelig indsats, mangler vi stadig en fyldestgørende forståelse af, hvordan hjernen virker. I dette projekt vil vi udvikle nye diamantsensorer til afbildning af neuroner i musehjerner og nerver i muskelvæv med høj billedopløsning. Den langsigtede vision er at benytte den nye metode til at opnå ny viden om hjernens funktioner og dens uforklarlige sygdomme,” siger Ulrik Lund Andersen, DTU Fysik.

Godartede bakterier i menneskekroppen
Anja Boisen, der er professor ved DTU Nanotech, sætter i sit projekt fokus på godartede bakterier i menneskekroppen. En ubalance i sammensætningen af bakterierne har indflydelse på udviklingen af en række sygdomme, for eksempel betændelsestilstande i tarmsystemet.

”I øjeblikket er det svært at genoprette bakteriesammensætningen i tarmsystemet, hvis den først er kommet ud af balance, og de metoder, man bruger, er ikke særligt effektive. I vores projekt vil vi undersøge en helt ny metode, der på sigt vil gøre det muligt blot at tage en pille for at genoprette systemets balance,” siger Anja Boisen.

Måling af nerveskader på grund af støj
Torsten Dau, der er professor ved DTU Elektro, ønsker i sit projekt at etablere metoder til at måle nerveskader i ørerne hos mennesker som følge af støjeksponering.

”Støj i vores daglige omgivelser har vist sig at give nerveskader på synapser i det indre øre, som ikke kan måles i almindelige høretest. Vores projekt kombinerer MR-skanningsteknologi med audiologi og neurofysiologi for at etablere metoder til at kunne måle disse nerveskader og på sigt behandle dem,” siger han.

Mere om de tre projekter

Projekttitel: ”Interfacing emerging quantum technology with biology and neurophysiology.” 

Bevillingsmodtager: Professor Ulrik Lund Andersen, DTU Fysik

Medansøgere: Hartwig Siebner, professor, Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital. Jean-Francois Perrier, lektor, Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet. Axel Thielscher, lektor, Institut for Elektroteknologi, Danmarks Tekniske Universitet.

Projektbeskrivelse: Den menneskelige hjerne er et usædvanligt komplekst system, hvis funktion vi i dag ikke helt forstår. En dybere forståelse af hjernens underliggende principper udgør derfor et af nutidens største videnskabelige udfordringer. For at opnå større viden om hjernen benyttes i dag forskellige afbildningsteknikker, men de har alle en lav billedopløsning. Projektet vil udvikle nye diamantsensorer til afbildning af neuroner i musehjerner og nerver i muskelvæv med høj billedopløsning. Den langsigtede vision er at benytte den nye metode til at opnå ny viden om hjernens funktioner og dens uforklarlige sygdomme.


Projekttitel: “MIMIO - Microstructures, microbiota and oral delivery.”

Bevillingsmodtager: Professor Anja Boisen, DTU Nanotech
 
Medansøgere: Tine Rask Licht, professor, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet. Willem Meindert de Vos, professor, Department of Agrotechnology and Food Sciences, Wageningen University, Holland.
 
Projektbeskrivelse: I menneskekroppen findes der en række forskellige godartede bakterier som er med til at holde os sunde. Faktisk findes der flere bakterieceller end menneskeceller i kroppen. En stor del af disse bakterier lever i vores tarmsystem og de har stor betydning for vores sundhed. En ubalance i sammensætningen af bakterierne har indflydelse på udviklingen af en række sygdomme, for eksempel betændelsestilstande i tarmsystemet.i øjeblikket er det svært at genoprette bakteriesammensætningen i tarmsystemet hvis den først er kommet ud af balance og de metoder man bruger er ikke særligt effektive. Projektet vil undersøge en helt ny metode, der på sigt vil gøre det muligt blot at tage en pille for at genoprette systemets balance. Forskerne vil fylde gode bakterier i meget små beholdere og undersøge om de, når de indtages i en kapsel, kan levere bakterierne til det rette sted i tarmen og genoprette balancen i tarmsystemet. Gruppen vil undersøge hvordan de små beholdere kan fremstilles og fyldes med bakterier og hvordan de opfører sig i celle- og i dyremodeller.

Projekttitel: “UHeal: Uncovering Hidden Hearing Loss.” 

Bevillingsmodtager: Professor Torsten Dau, DTU Elektro

Medansøgere: Hartwig Siebner, professor, Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital. Charles Liberman, professor, Department of Otolaryngology, Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School. 

Projektbeskrivelse: Vi udsættes i stigende grad for støj i vores daglige omgivelser. Støjeksponering over længere perioder kan give anledning til nerveskader i det indre øre som især påvirker evnen til at forstå tale i støjfyldte omgivelser. Nerveskaderne kan ikke måles i mennesker og afsløres ikke af de kliniske høretest, der anvendes i dag. Dette ’skjulte høretab’ er formentlig udbredt i befolkningen selv hos yngre personer. Dette internationale synergiprojekt kombinerer MR-skanningsteknologi med audiologi og neurofysiologi for at etablere metoder til at måle disse nerveskader i mennesker. Projektet skal udvikle skannings-teknikker til at detektere skader i hørenerven og undersøge hvilke konsekvenser denne nerveskade har for vores hørelse. Det vil gøre det muligt at udvikle en præcis diagnostik og dermed bedre muligheder for behandling.