Foto Vibeke Hempler

Tre DTU-forskere modtager Eliteforsk-stipendiater

onsdag 28 feb 18
|

Tre forskere får hver et EliteForsk-rejsestipendiat på 200.000 kr. 

Tre ph.d.-studerende ved DTU hædres med stipendiater fra Uddannelses- og Forskningsministeriet som synligt bevis på, at de hører til blandt de mest talentfulde unge forskere herhjemme. Prisuddelingen finder sted torsdag 1. marts.

Stipendiatet er på 200.000 kr., og det er hensigten, at de dermed har mulighed for at finansiere længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer.

Prisvinderne er indstillet af DTU og siden vurderet af Det Frie Forskningsråd, der i alt har udpeget 20 forskningstalenter for uddannelses- og forskningsministeren. EliteForsk-initiativet skal skabe opmærksomhed om forskerne og deres resultater og dertil fremhæve forskerne som rollemodeller med henblik på at tiltrække flere unge studerende til en forskerkarriere.

Priserne overrækkes ved et arrangement i Operaen i København.  

De tre prismodtagere fra DTU er:

Bente Højlund Hyldegaard, erhvervs-ph.d.-studerende, cand. polyt, født i 1988.

Fagområde: Miljøteknologi, jord- og grundvandsforurening.

Projekttitel: Udvikling af metode til fjernelse af grundvandsforurening med elektrisk strøm.

Baggrund: Hun forsker i en ny afværgemetode, der udnytter elektrokemiske processer til nedbrydning af de klorerede og kræftfremkaldende opløsningsmidler til ufarlige forbindelser nede i jorden. Målet er at udvikle en mere effektiv og bæredygtig metode til rensning af forurenet grundvand, hvilket med de nuværende metoder koster flere mio. pr. anlæg. Hun henter sin motivation i miljø- og sundhedsproblematikken samt det kommercielle potentiale. Hendes erhvervs-ph.d. er et samarbejde med COWI.  

Nannan Zhao, ph.d.-studerende, MSc, født i 1990.

Fagområde: Mikrobiel elektrokemi.

Projekttitel: Innovative elektrokemiske processer til spildevandsrensning og energiproduktion.

Baggrund: Sammenlignet med konventionelle biologiske metoder til spildevandsrensning kan en ny teknologi, hvor strømførende biofilmgranulat anvendes, give nye driftsmuligheder og samtidig reducere omkostningerne med over 30 procent. Teknologien er ikke tidligere undersøgt.

Søren Bertelsen Scott, ph.d.-studerende, MSc, født i 1991.

Fagområde: Elektrokemi.

Projekttitel: Udvidet forståelse for de reaktioner, som kan danne brændstoffer og kemikalier ved brug af bæredygtige ressourcer.

Baggrund: Fokus er rettet mod den elektrokemiske reaktion, der omdanner kuldioxid til brændstoffer og kemikalier. Men han undersøger også andre reaktioner, herunder den balancerende elektrokemiske reaktion, der omdanner vand til ilt. Udgangspunktet er, at elektrokemiske processer bliver stadigt vigtigere under den bæredygtige omstilling. Bedre forståelse af disse reaktioner vil kunne gøre elektrokemiske processer mere kosteffektive.

 

Det Frie Forskningsråd

Udover EliteForsk-rejsestipendiaterne uddeles fem EliteForsk-priser. De gives til fremragende forskere under 45 år i international særklasse. Modtagerne i begge kategorier er udvalgt af Det Frie Forskningsråd. Det Frie Forskningsråd fordeler midler til forskning og giver forskningsfaglig rådgivning til regering og Folketing. Rådet hører under Styrelsen for Forskning og Innovation, der igen hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det Frie Forskningsråd har fem faglige forskningsråd.