Foto: Rasmus Degnbol

Selvkørende busser på DTU

tirsdag 10 apr 18

Kontakt

Jeppe Rich
Professor
DTU Management
45 25 15 36

Kontakt

Anders B. Møller
Driftschef
CAS
45 25 13 10

Kontakt

Jens Dahlstrøm
Innovationskonsulent
AFRI
93 51 17 15

DTU Smart Campus

På DTU færdes mange mennesker, cykler, biler og busser. Derfor kan DTU’s campusser bruges som ’levende laboratorier’ for nye smart city-teknologier.


Her får forskere og studerende mulighed for at teste prototyper og opsamling af data i virkelige omgivelser. Ud over studie- og forskningsprojekter testes desuden produkter i større skala som f.eks. autonome køretøjer og droner.


læs mere på DTU Smart Campus.

Når Hovedstadens Letbane bliver en realitet, skal borgerne vænne sig til selvkørende busser. Nu skal de testes på Lyngby Campus og i Albertslund.

I fremtiden kan passagerer stige direkte fra de nye letbanestationer ind i en selvkørende bus, der bringer dem helt til døren på arbejdspladsen eller hjem. Selvkørende busser kan køre med højere frekvens og på strækninger, hvor det ikke er rentabelt at køre med bemandede busser, og de er mere fleksible i forhold til ruteplanlægning.

Busserne skal testes i to udvalgte områder – først på DTU Lyngby Campus og siden i Albertslund. Testområderne ligger i et af Danmarks største byudviklingsområder, Loop City, der dækker de ti kommuner, som hovedstadens 28 kilometer lange letbane kommer til at køre igennem.

Med den nye letbane står byerne over for en stor bymæssig transformation, og det nye projekt skal undersøge, hvordan byens fysiske og digitale infrastruktur kan indrettes, så den er klar til førerløse transportformer.

Mest ambitiøse projekt i Europa

”Projektet er blandt de første af sin art og et af de mest ambitiøse i både Danmark og Europa. Det adskiller sig fra lignende projekter ved, at det integreres i et rigtigt bymiljø med både biler og bløde trafikanter som fodgængere og cyklister,” siger DTU’s universitetsdirektør, Claus Nielsen.

”Desuden er projektet blandt de største af sin slags, og det involverer, at vi tester tre busser over en periode på 18 måneder. Med projektet kommer vi i spidsen for, hvad der sker inden for kollektiv selvkørende teknologi. Det giver os en stor erfaring, som kommer alle til gode i hele EU.”

DTU står for det datatekniske arbejde i projektet, der bliver udført i det levende laboratorium DTU Smart Campus, et testområde for teknologier til morgendagens smarte byer. I første omgang kører busserne langs Knuth-Winterfeldts Allé på begge sider af Anker Engelunds Vej.

Her undersøger forskere fra DTU Management Engineering bl.a. efterspørgslen på transport i realtid med henblik på at lave dynamiske busruter, som tilpasser sig brugernes behov.

Foruden DTU er Loop City, partnerorganisationen Gate 21, Gladsaxe Kommune, busoperatøren Nobina Technology, IBM, Roskilde Universitet (RUC) og Albertslund Kommune med i projektet. Projektet er støttet af EU-programmet ’Urban Innovative Actions’ og har et budget på 31,4 mio. kr.

Parallelt med det nye projekt tester virksomheden Autonomous Mobility fortsat bl.a. den førerløse bus Olli og makkeren Arma på et lukket område på DTU, hvor virksomheden har etableret et udviklingskontor.

"Projektet er blandt de første af sin art og et af de mest ambitiøse i både Danmark og Europa."
Universitetsdirektør Claus Nielsen, DTU

Photo: Rasmus Degnbol

Potentiale i intelligent transport

Selvkørende busser har et stort potentiale som en del af fremtidens kollektive transport i Danmark. De kan være med til at skabe bedre forbindelser ved f.eks. at blive koblet på trafikknudepunkter som stationerne på den nye letbane eller større tog- og busstationer.

”Selvkørende teknologi vil på sigt brede sig til privat og kollektiv trafik,” siger Jeppe Rich, der er professor på DTU Management Engineering. ”Selvkørende busser vil kunne tilbyde mere målrettet transport med reducerede driftsomkostninger. Derfor vil de have en berettigelse i de store byer, hvor de kan agere feeder-transportmidler til langdistance-tog og fly samt bidrage til at løfte den kollektive trafik i efterspørgselstunge korridorer. For landområderne er det ikke sandsynligt, at busser vil kunne konkurrere med selvkørende taxier og selvkørende private biler,” siger han.

Partnerne bag det nye projekt forventer, at testkørslerne går i gang i begyndelsen af 2019.