Foto: Vibeke Hempler

DTU opretter nyt institut for sundhedsteknologi

onsdag 20 jun 18
|
af Tom Nervil

Kontakt

Rasmus Larsen
Prorektor
Rektoratet
45 25 10 10

Teknologi er løsningen på mange store sundhedsmæssige udfordringer. Derfor samler DTU den sundhedsteknologiske forskning i ét institut.

1. januar 2019 åbner DTU et nyt institut med navnet DTU Sundhedsteknologi, der vil samle 300 forskere. Det nye institut skal udgøre en samlet indgang til sundhedsteknologi på DTU og være en platform for DTU’s regionale, nationale og internationale samarbejde.

”DTU er allerede en betydelig aktør på dette område. Vores forskning inden for sundhedsteknologi involverer et bredt spektrum af intelligente løsninger til indsamling og behandling af sundhedsdata, forskning i medicinsk signalbehandling og -modellering, medicinske sensorer, biomaterialer, innovativ høreteknik, drug delivery, telemedicin og meget mere.  Vores ingeniører får dermed stadig større betydning for udviklingen af de teknologier, som sundhedssektoren skal bruge til diagnosticering og behandling af patienter,” siger Rasmus Larsen, prorektor på DTU.

Forskningsgrupper med fokus på sundhedsteknologi er i dag spredt på mange institutter på DTU. Det skaber barrierer for nye samarbejder og for at etablere en tilstrækkeligt slagkraftig position.

”Derfor etablerer vi pr. 1. januar 2019 et nyt institut, DTU Sundhedsteknologi, hvor vi samler tæt på 300 forskere, der skal indgå i et nyt miljø, hvor vi kan give forskningen i sundhedsteknologi optimale betingelser og faciliteter. Med et stærkt samlet institut kan vi tiltrække de dygtigste forskere og studerende både nationalt og internationalt, skabe nye netværk, nye uddannelsesretninger, nye startups og en ramme for samarbejde mellem DTU's forskere, læger og industri. DTU Sundhedsteknologi bliver en forskningsplatform i international klasse, der vil danne grundlag for ny teknologi og nye løsninger, der kan forbedre kvaliteten af patientplejen og befolkningens helbred og trivsel i takt med, at vi alle sammen lever længere og længere,” forklarer Rasmus Larsen.

Samarbejde og uddannelse

Det nye institut skal udgøre en samlet indgang til sundhedsteknologi på DTU og være en stærk platform for DTU’s regionale, nationale og internationale samarbejde. Det skal også fungere som vært for ny forskningsinfrastruktur som f.eks. bioimaging.

 ”Med en central placering her i 'Medicon Valley' har DTU allerede i mange år samarbejdet med life science-industrien om udviklingen af nye produkter og løsninger til sundhedssektoren. Vi forventer, at DTU Sundhedsteknologi kommer til at skabe endnu tættere relationer til industrien, det Sundvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland og i det hele taget til virksomheder og videninstitutioner nationalt og internationalt,” siger Rasmus Larsen.

Den danske og internationale life science-industri er vigtige vækstmotorer, og virksomhederne er afhængige af at kunne rekruttere veluddannede medarbejdere. DTU udbyder allerede en række uddannelsesretninger med sundhedsrelateret indhold. DTU Sundhedsteknologi vil spille en central rolle i den fortsatte udvikling af disse programmer med henblik på at møde industriens og sundhedssektorens fremtidige behov.

Medfører omstrukturering på DTU
DTU Sundhedsteknologi vil komme til at bestå af forskningsgrupper, der kommer fra DTU Elektro, DTU Nanotech, DTU Bioinformatik, DTU Compute og DTU Bioengineering. Oprettelsen af DTU Sundhedsteknologi medfører, at DTU Nanotech og DTU Bioinformatik ophører som selvstændige institutter. En stor del af forskerne fra både Nanotech og Bioinformatik flytter til det nye institut, mens de forskningsgrupper, der ikke har fokus på sundhedsteknologi, flytter til institutter, hvor der skabes nye stærke miljøer sammen med beslægtede fagmiljøer. Det betyder f.eks., at fysikere fra DTU Nanotech flytter til DTU Fysik og således er med til at tegne DTU Fysiks strategiske udvikling.

Omstruktureringen er ikke en spareøvelse, understreger Rasmus Larsen, men et spørgsmål om at ruste universitetet til fremtiden.

”DTU Sundhedsteknologi er en oprustning, et institut, der samler kernen af DTU’s forskning inden for sundhedsteknologi og skaber en forskningsplatform for den innovation og viden, som industrien, samfundet og studerende vil efterspørge i fremtiden. Som internationalt eliteuniversitet er det afgørende, at vi tager de skridt, der bedst muligt sætter os i stand til at understøtte samfundets behov og samtidig kan tiltrække de bedste forskere og studerende og den nødvendige finansiering. DTU Sundhedsteknologi vil bidrage til, at DTU også fortsat er blandt de fem førende tekniske universiteter i Europa.”