Foto Colourbox

EU opruster på forskningen i cybersikkerhed

mandag 18 mar 19

Kontakt

Alberto Lluch Lafuente
Sektionsleder, Lektor
DTU Compute
45 25 37 36
Et nyt stort forskningsnetværk skal styrke de europæiske kompetencer inden for cybersikkerhed. DTU repræsenter Danmark i delprojektet CyberSec4Europe.

I en digital virkelighed med stadig mere avancerede hackerangreb, som rammer både private computere og vitale samfundssystemer, kommer cybersikkerhed også stadig højere op på samfundets dagsorden. EU lancerede 26. februar projektet CyberSec4Europe, der som et af fire pilotprojekter skal forberede en samlet strategi for den europæiske forskning, uddannelse og innovation inden for cybersikkerhed under navnet ’The European Cybersecurity Competence Network’.

"Vi skal ikke kun kunne forsvare os mod hackerangreb. Det handler i endnu højere grad om at opbygge et stærkere europæisk demokrati baseret på systemer, vi kan stole på."
Alberto Lluch Lafuente

DTU er blandt verdens stærkeste inden for cybersikkerhed, og nu skal den ekspertise bruges til at påvirke den europæiske forskning på området. Projektet CyberSec4Europe skal samordne og koble den europæiske topforskning med særlig fokus på sundhedsområdet, transport- og finanssektorerne samt smart cities – fire områder med hver deres udfordringer, som tilsvarende har brug for forskellige sikkerhedsløsninger.

DTU skal bidrage til at definere de forskningsspor, der skal følges de næste år, samtidig med, at universitetet fortsætter sin egen forskning og undervisning inden for cybersikkerhed.

”Idéen med dette højt prioriterede europæiske forskningssamarbejde er ikke kun, at vi skal kunne forsvare os mod hackerangreb. Det handler i endnu højere grad om at opbygge et stærkere europæisk demokrati baseret på systemer, vi kan stole på,” siger sektionsleder og lektor på DTU Compute, Alberto Lluch Lafuente, der leder den danske deltagelse i CyberSec4Europe.

Projektet har 43 partnere fordelt på 20 medlemsstater, og der er afsat 16 mio. euro over tre et halvt år til det. De fire pilotprojekter i The European Cybersecurity Competence Network er i alt finansieret med 64 mio. euro og involverer 160 partnere fordelt på 26 medlemsstater.


Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image