Foto Colourbox

Test skal give tidlig varsling om coronavirus

torsdag 30 apr 20

Kontakt

Peter M. H. Heegaard
Professor
DTU Sundhedsteknologi

Støttet af Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond har uddelt 22 mio. kr. til corona-relateret forskning. Der indkom samlet ansøgninger for i alt ca. 665 mio. kr.

Læs mere om projektet Prediction of COVID-19 infection and clinical severity from blood-based biomarker fingerprints


Forskere vil udvikle priktest til at påvise coronavirus, før patienter bliver syge med covid-19, og identificere risikopatienter.

En priktest og efterfølgende analyse af proteinindholdet i en bloddråbe kan blive en ny metode til at påvise infektion med coronavirus, før patienter bliver syge med covid-19. Priktesten kan også bruges til at udpege patienter med forhøjet risiko for svære sygdomsforløb. Forskere fra Århus Universitet, DTU og Rigshospitalet har modtaget en bevilling på 2,8 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond til at udvikle testen, som skal være klar inden 2021.

”Testen er baseret på nyudviklede teknologier og viden om, at der sker ændringer i blodets indhold af proteiner og andre molekyler, når vi rammes af en virus. Testen skal kunne påvise virusinfektion allerede efter 6-12 timer og før sygdom, og det åbner nye muligheder for, at lægerne kan sætte ind med tidlig behandling og formodentlig derved dæmpe sværhedsgraden af sygdommen,” siger professor Peter Heegaard fra Center for Diagnostik på DTU, som deltager i forskningsprojektet.

Projektet ledes af professor Jørgen Kjems fra Aarhus Universitet og tager afsæt i den såkaldte 'APTASHAPE'-teknologi, hvor milliarder af små biosensormolekyler baseret på RNA-strenge giver et øjebliksbillede af proteiner og andre molekyler i patientens blod. Metoden er i 2020 blevet dokumenteret effektiv til at undersøge patienter for mistanke om kræft i blæren, som den kunne påvise med en præcision på 95 procent.

De mange data om patienternes blod omsættes ved brug af kunstig intelligens til et biologisk fingeraftryk, som sidenhen kan aflæses og ’oversættes’ til markører for sygdom gennem massespektrometri - MALDI-MS-teknologi - som er udviklet af Peter Heegaard på DTU.

I arbejdet med at finde gode RNA-strenge, der kan binde molekyler med potentiale som biomarkører, gør forskerne brug af forsøg med coronavirus-inficerede grise i Italien. Her har dr. Davide Lelli fra veterinærinstituttet IZSLER i Brescia indsamlet blodprøver, som de danske forskere vil teste deres metode på i første omgang. Siden vil metoden blive testet på prøver fra 50 danske covid-19 patienter, der har været indlagt på Rigshospitalet under den nuværende pandemi.

Peter Heegaard fremhæver, at udviklingen af den nye test sigter mod at overvåge den menneskelige organismes reaktioner på corona-virus. En kommende test vil derfor kunne finde bred anvendelse, også selv om coronavirus skulle mutere, ligesom testen vil kunne bruges til at påvise infektioner med andre vira.

Hvis det lykkes forskerne at udvikle den nye test, vil den være et centralt element i bestræbelserne på at holde spredningen af virus på et niveau, hvor hospitalerne kan klare de alvorlige tilfælde. Testen kan blive et redskab til at forstå og muligvis identificere de cirka fem procent af covid-19 patienter, som udvikler alvorlige symptomer, og de 0,2 - 0,5 procent, der dør, mens andre knap bliver berørt.