Offensiv mod grønlandske skimmelsvampe

torsdag 03 maj 12
|

Boligselskabet INI peger på fortidens byggemetoder som en del af årsagen til problemerne.

Hos A/S Boligselskabet INI, der er Grønlands største boligselskab, hilser man den kommende forskning i skimmelsvamp velkommen. ”I 2012 planlægger vi en ekstraordinær indsats omkring skimmelsvampe i eksisterende boliger, og vi vil også udføre forsøg med nybyggeri, blandt andet udvikling af bygninger, hvor brugen af organiske materialer, som svampene kan leve i, er minimeret,” siger Jesper Johannesen, direktør for datterselskabet INI Byggeteknik A/S. ”Først inden for de seneste år er der kommet fokus på skimmelsvampe i grønlandske boliger og bygninger generelt. I perioden fra 1960 frem til 1980’erne blev der bygget ganske mange boliger. Ikke alle, men nogle af dem er opført efter metoder, som vi ikke ville anvende i dag, og som kan have gjort bygningerne sårbare over for skimmelsvampeangreb.”

I de senere år er der gjort meget for at minimere risikoen for skimmelsvamp i nybyggerier, understreger Jesper Johannesen: ”Heldigvis har vi lært af fortidens synder. Blandt andet sørger vi for, at det tømmer, der benyttes i klimaskærmen (ydervægge mv., red.), er tørret, og at det opbevares tørt, så der ikke opstår vækstbetingelser for svamp.”

Når byggeri bliver FOR effektivt

Indtil 2008 var størstedelen af tømmeret til det grønlandske byggeri ikke tørret. ”Ligesom på så mange andre områder har der været en udvikling inden for byggeriet, hvor man har gjort sig utrolig effektiv,” kommenterer Jesper Johannesen. ”Blandt andet er omkostningerne til lagerplads skåret ned. Tiden, fra et træ bliver fældet, til tømmeret bliver anvendt, kan gøres utrolig kort. Ligesom den færdige bygning også er blevet lukket meget hurtigt, så tømmeret heller ikke får mulighed for at tørre efter opførelsen. Det er klart, at byggeriet skal være effektivt, men man skal passe på, at det ikke sker på en måde, så der kommer fugtproblemer og dermed skimmelsvamp.”

Desuden er brug af såkaldt vindgips (imprægnerede, vindtætte gipsplader, red.) som vindspærre faset ud. ”Der har været en del tilfælde, hvor vindgipsen er smuldret eller rådnet på grund af fugtdannelse i facaden. I stedet bliver der nu brugt materialer, som er modstandsdygtige,” fortæller direktøren og tilføjer, at ud over selve klimaskærmen er ventilation og vådrum indsatsområder: ”Komfortventilation har vundet indpas gennem de senere år. Det er med til at minimere skimmelsvamp. Omkring vådrum benyttes i dag anerkendte løsninger, hovedsageligt tunge og uorganiske løsninger på såvel vægge som gulv.”

Store temperaturforskelle

På spørgsmålet, om det grønlandske klima spiller en særlig rolle, svarer Jesper Johannesen: ”Nede i Danmark har I jo også haft mange problemer med skimmelsvamp. Umiddelbart burde vi have færre problemer i Grønland, fordi vi har et tørt klima, men omvendt har vi også nogle store temperaturforskelle mellem uden dørs og indendørs, hvilket kan give mere kondens i bygningerne. Desuden skal man altid huske, at en del af skimmelsvampeangrebene kunne have været undgået ved korrekt brugeradfærd, hvor der udluftes korrekt, og hvor fugtkilder som eksempelvis tørring af tøj begrænses. Alle disse mulige årsager er jo noget, som nu vil blive undersøgt nærmere.”

Boligselskaber INI

A/S Boligselskabet INI varetager administrationen af ca. 9.000 boliger og er Grønlands største boligselskab. INI er ejet af Grønlands Selvstyre. INI har kontorer i hovedparten af Grønlands byer. I alt har selskabet ca. 180 medarbejdere, heraf ca. 50 på hovedkontoret i Sisimiut.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere