Internetteknologi og økonomi

DTU designer nye bæredygtige byggematerialer med affald

fredag 05 okt 12

Affaldsprodukter som aske og organiske fibre kan bruges som råstoffer til produktion af bæredygtige byggematerialer med nye egenskaber, og det åbner for en verden af muligheder. Det nye tværfaglige udviklingsområde ZeroWaste Byg tager i samarbejde med byggeindustrien udfordringen op

I dag deponeres disse affaldstyper, men et nyt, utraditionelt udviklingsområde på DTU Byg vil udnytte affald og biprodukter fra industrien som en værdifuld sekundær ressource. Forskningen understøtter dermed den generelle samfundspolitiske dagsorden og ser byggeriet som en central medspiller i bestræbelserne på at udnytte affald som nye råstoffer. 

DTU tager medansvar

Tilgængeligheden af naturlige råstoffer er under stigende pres som følge af klodens voksende befolkningstal, og med den hastigt voksende velstand og den generelle økonomiske vækst stiger også mængden af affald og biprodukter fra industrien.

”Som universitet er vi forpligtet til at tænke nyt og tage et medansvar for at finde veje til at reducere den stigende mængde affald, der udgør et alvorligt samfundsmæssigt miljøproblem. En betydelig del af dette affald må vi deponere i dag, men betragter man det i stedet som nye alternative råstoffer åbner det ikke alene hidtil uudforskede muligheder for at re-designe byggematerialer, en sådan produktion vil også medvirke til at reducere den samlede mængde af affald,” siger lektor MSK Lisbeth M. Ottosen, som er leder af Zero Waste Byg.

Samarbejde med byggeindustrien

Flyveaske fra kulforbrænding anvendes allerede i dag som værdifuldt råstof i beton. Men Lisbeth M. Ottosen er overbevist om, at flere asketyper og forskellige organiske fibre af f.eks. træ, kul og plast kan anvendes i byggematerialer, eksempelvis i nye betontyper med andre og bedre egenskaber, end dem vi kender i dag. Det kan være nye typer beton, der ”ånder” bedre hvilket betyder et bedre indeklima. 

”Byggeindustrien er storforbruger af råstoffer, og presset på industrien for at aftage flere sekundære ressourcer forventes at stige som følge af en øget politisk fokus på en bæredygtig anvendelse af disse ressourcer. Branchen er derfor en vigtig samarbejdspartner i bestræbelserne på at reducere mængden af affald, men for at komme dertil er det nødvendigt at tænke utraditionelt og udnytte de nye ressourcer til innovative byggemateriale uden at gå på kompromis med kvaliteten af byggematerialet eller miljøhensyn,” siger Lisbeth M. Ottosen. 

For yderligere oplysninger kontakt:

Lektor MSK Lisbeth M. Ottosen, tlf. 4525 2260, lo@byg.dtu.dk 

Forsker Pernille Erland Jensen, tlf. 4525 2255, pej@byg.dtu.dk

ZeroWaste Byg

ZeroWaste Byg er et af tre tværfaglige, udviklingsområder, som DTU Byg har etableret som et led i det paradigmeskifte, instituttet har gennemført det seneste år. ZeroWaste Byg omfatter 13 forskere fordelt på instituttets seks sektioner. Yderligere skal tre ph.d.-studerende tilknyttes projektet. 

Den byggetekniske tværfaglighed sikrer, at den nyeste faglige viden og de nyeste teknikker inden for de forskellige forskningsdiscipliner benyttes til re-design af byggematerialer, der opfylder fremtidens krav i forhold til bl.a. æstetik, indeklima og konstruktionsteknik.

Se også ZeroWaste Byg hjemmesiden www.zerowaste.byg.dtu.dk

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere