Niels Tækker foged er institutdirektør for DTU Veterinærinstituttet fra 1. august 2015. Foto: Joachim Rode

Ny direktør for DTU Veterinærinstituttet

fredag 21 aug 15

Den 1. august startede Niels Tækker Foged som institutdirektør for DTU Veterinærinstituttet, hvor han afløser Kristian Møller. 

Niels Tækker Foged er uddannet kemiingeniør fra DTU og har en doktorgrad i veterinærmedicin fra Københavns Universitet. Han har stået i spidsen for forskning og udvikling i flere biotech-virksomheder, er medopfinder af to patenterede metoder til behandling af knogleskørhed og medstifter af virksomheden Osteopro A/S, nu Nordic Bioscience A/S.

Fra 1985-90 var Niels Tækker Foged ansat som projektleder på Statens Veterinære Serumlaboratorium (nu DTU Veterinærinstituttet). Her medvirkede han til at indføre molekylærbiologiske metoder, der bl.a. førte til udviklingen af en patenteret diagnostisk metode og vaccine mod infektiøs nysesyge hos svin.

"Med Niels Tækker Foged vil DTU Veterinærinstituttet være særdeles godt rustet til at gå ind i en ny fase, hvor vi skal udvikle og udnytte DTU's enorme potentiale inden for life science og bioengineering."
Rektor Anders Bjarklev

Senest har han været chief scientific officer i den svenske virksomhed Euro Diagnostica AB.

"Med ansættelsen af Niels Tækker Foged vil DTU Veterinærinstituttet være særdeles godt rustet til at gå ind i en ny fase, hvor vi skal udvikle og udnytte DTU's enorme potentiale inden for life science og bioengineering, samtidig med at vi fastholder DTU Veterinærinstituttets stærke forskningslinje og den fortsatte konsolidering af instituttets rådgivnings- og myndighedsbetjeningsopgaver," siger rektor Anders Bjarklev.

Niels Tækker Foged er 54 år, gift og far til tre børn. Fritiden bruges blandt andet på tennis, kitesurfing og bridge.

Relaterede Videoer