Foto: Jakob Carlsen

Særdeles aktiv konstruktionsforsker modtager Jorcks Fonds Forskningspris 2016

torsdag 15 dec 16
|
Jacob Wittrup Schmidt fra DTU Byg har modtaget Jorcks Fonds Forskningspris 2016. Prisen skal bruges som katalysator til at udvikle innovative løsninger inden for hans forskning i fiberkompositter.

Jorcks Fonds Forskningspris bliver hvert år uddelt som en anerkendelse og en inspiration til tre yngre forskere, der har udmærket sig særligt. I år går prisen blandt andet til lektor Jacob Wittrup Schmidt fra DTU Byg.

Jacob Wittrup Schmidt forsker i vurdering, vedligehold og forstærkning af eksisterende konstruktioner med fiberkompositter. Fiberkompositter er materialer, der består af sammenstøbte fibre. Sammen danner fibrene komponenter, der via sin stivhed og styrke kan designes til at have bedre egenskaber end velkendte byggematerialer.

"Prisen kan være en katalysator for at få igangsat nye forskningsideer og færdigudvikle mine innovative løsninger, så de kan anvendes direkte i industrien."
Jacob Wittrup Schmidt

Det er særligt anvendelsen af kulfiberkompositteknologier til byggeindustrien, Jacob Wittrup Schmidt forsker i. Kulfiberkompositters vægt er ca. 20 % af ståls, og trækstyrken ca. fem gange højere end armeringsstål.

Omfattende og nyskabende forskning

Lektor Jan Karlshøj, som er leder for Sektion for Bygningsdesign på DTU Byg, hvor Jacob Wittrup Schmidt er ansat, kan godt forstå, hvorfor Jorcks Fond har valgt at tildele netop Jacob Wittrup Schmidt forskningsprisen.

”Jacob Wittrup Schmidt er en særdeles aktiv forsker, som har formået at igangsætte flere nyskabende forskningsprojekter inden for sit felt. Jeg har længe vidst, at han besidder et stort potentiale. Han har udviklet førende forskningskoncepter, hvor han blandt andet tester eksisterende konstruktioner, eksempelvis broer. Testmetoderne med tilhørende avancerede måleteknikker gør det muligt at vurdere eksisterende broers og bygningskonstruktioners kapacitet og respons i forbindelse med bæreevnevurderinger og forstærkning på en helt ny og mere præcis måde. Prisen er en flot anerkendelse af Jacobs omfattende forskning og hans nyskabende og innovative arbejde inden for området,” lyder det fra Jan Karlshøj.

Katalysator for at udvikle innovative løsninger

Jacob Wittrup Schmidts forskning har blandt andet resulteret i nye, innovative løsninger, der kan gøre forstærkning med kompositter langt mere effektiv og pålidelig.

Derudover har han for nylig udført en række fuldskala-belastningsforsøg på betonbroer for at teste bæreevnen af udvalgte danske broer. Det er sket i samarbejde med Vejdirektoratet og COWI A/S i et forskningsprogram, som Vejdirektoratet startede i juni 2016.

Den økonomiske støtte, der følger med tildelingen af forskningsprisen, skal bruges til at udvikle denne forskning yderligere.

”Jeg er meget beæret over at modtage Jorcks Fonds Forskningspris. Den økonomiske støtte, som følger med prisen, åbner nye muligheder for at udføre avancerede test indenfor kulfiberforstærknings- og kulfiberforankringsteknologier, som jeg arbejder med. Prisen kan derfor være en katalysator for at få igangsat nye forskningsideer og færdigudvikle mine innovative løsninger, så de kan anvendes direkte i industrien,” siger Jacob Wittrup Schmidt.

Fakta om Jorcks Forskningspris

Jorcks Fonds Forskningspris blev overrakt af højesteretspræsident Poul Søgaard, som er formand for bestyrelsen i Jorcks Fond, ved en sammenkomst i Højesteret onsdag den 14. december 2016. Foruden æren består prisen af et pengebeløb på 200.000 kroner, der skal bruges til at fortsætte prismodtagernes forskning og undervisning.

Prisen bliver uddelt til tre yngre forskere efter indstilling fra udvalgte universiteter. Foruden DTU var Aarhus Universitet og Aalborg Universitet i år udvalgt.

Blandt prismodtagerne var også postdoc Thue Trofod fra DTU Energi, som forsker i printbare solceller som et billigt og miljøvenligt alternativ til eksisterende solcelleteknologi. Læs mere om Thue Trofods forskning her.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere