Mathias Hoeg Boisen (tv) sammen med Marco Ugo Gambetta fra KPMG i laboratoriet.

Studerende tester kvantecomputers evne til aktieoptimering

onsdag 24 mar 21

Kontakt

Mathias Hoeg Boisen
Ph.d.-studerende
DTU Fysik

Kontakt

Ulrich Busk Hoff
Seniorrådgiver
DTU Fysik
29 80 41 55
I samarbejde med konsulentvirksomheden KPMG har en studerende fra DTU Fysik testet, om en kvantecomputer er bedre til at optimere en portefølje af aktier end en traditionel computer.

Mathias Hoeg Boisen har gennem sin uddannelse til civilingeniør haft flere kurser i både kvanteinformatik og kvantemekanik. Området interesserer ham, men samtidig har han oplevet en stigende fornemmelse af, at den viden, han tilegnede sig på universitetskurserne, var langt fra at blive anvendt i den virkelige verden. 

Mathias tog derfor fat i en af sine undervisere for at høre, om det var muligt at samarbejde med en virksomhed om et konkret projekt inden for kvanteteknologi. Det varede ikke længe, før der var etableret kontakt til konsulentvirksomheden KPMG, der allerede har blik på kvantecomputere som en del af deres fremtidige teknologiske værktøjer. 

Næste skridt var at finde et problem, der havde et tilstrækkeligt omfang til at være interessant at løse på en kvantecomputer. Her faldt valget på porteføljeoptimering, der er en klassisk problemstilling i den finansielle sektor. Hvis man har et givet budget og vil sikre sig mod store tab, hvilke aktier skal man så vælge at købe for at opnå det bedste økonomiske resultat?

 

 

Bedre løsning, men

Konkret anvendte Mathias en form for kvantecomputer kaldet en quantum annealer, som virksomheden D-Wave har udviklet. 

Porteføljen af aktier blev sat til 65, der karakteriseres som en stor opgave, fordi det giver rigtig mange forskellige muligheder i forhold til køb og salg. Herefter blev kvantecomputeren anvendt til beregningerne, og resultatet efterfølgende sammenlignet med klassiske metoder. Det viste sig hurtigt, at kvantecomputeren kunne slå den simpleste klassiske metode, brute force, og fandt den mest optimale løsning op til 25 aktier. 

”Derimod blev det tydeligt, at kvantecomputeren fortsat har nogle udfordringer i forhold til at have tilstrækkelig kapacitet og performance til at være bedre end andre klassiske metoder på de helt store beregninger med mere end 25 aktier,” siger Mathias.

”D-Wave har siden vores eksperimenter dog udarbejdet en ny og større processor, der performer bedre. Med den udvikling vil kvantecomputeren formodentlig overhale de klassiske metoder fuldstændigt i løbet af de næste par år. Det vil kun øge den interesse, som banker allerede har vist for vores arbejde.”

Andre studerende kan gøre det samme

Mathias er i øjeblikket ved at færdiggøre den sidste del af sit studium, et speciale om en anden model inden for kvantecomputing. Efterfølgende håber han at kunne bruge sin viden eksempelvis i en virksomhed. 

”Jeg er glad for at have arbejdet så tæt sammen med en virksomhed i løbet af min studietid. Halvdelen af mit projektarbejde udførte jeg på KPMG og den anden halvdel på DTU, hvilket har givet mig et rigtig godt indblik i virksomhedens praktiske anvendelse af kvantecomputerteknologien,” siger han. 

Den store velvilje til at lave et projekt, der modsvarede hans ønsker, får Mathias til at opfordre andre studerende til at opsøge de samme muligheder for at få drømmeopgaven i hus. Også selvom man har en lidt skæv eller snæver interesse som ham selv, for på DTU oplever han, at der er vilje til at finde en løsning, som både inkluderer nye typer af virksomhedssamarbejder og inddragelse af problemstillinger fra den virkelige verden.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere