DTU Aqua

DTU Aqua bidrager til Danmarks nye havstrategier

onsdag 29 aug 12
Til efteråret skal Danmark aflevere havstrategier til EU. DTU Aqua bidrager til strategierne med notater om fisk og fiskeri.

I efteråret 2012 skal Danmark for første gang udarbejde havstrategier for danske havområder. Det sker som led i EU's havstrategidirektiv. Formålet med EU-landenes havstrategier er at sikre et bedre miljø i havene omkring Europa.

Danmarks havstrategier skal blandt andet beskrive og vurdere de danske havområders egenskaber og miljøtilstand og menneskelige aktiviteters indvirkning på havområderne. I den forbindelse har Naturstyrelsen, der koordinerer de danske havstrategier, bedt DTU Aqua om at udarbejde to notater som en del af den faglige baggrund for strategierne.

Læs mere på DTU Aquas hjemmeside

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere