Photo: Colourbox

DTU's beregninger af vinden er afgørende for den globale vindmølleindustri

tirsdag 29 aug 17

Kontakt

Andreas Bechmann
Seniorforsker
DTU Vindenergi
46 77 59 67

Fakta om WAsP

  • WAsP er en forkortelse for Wind Atlas Analysis and Application Program
  • Programmet er blevet eksporteret til over 120 lande med mere end 5,000 WAsP brugere og et salg på over 10,000 software pakker.
  • WAsP har i 25 år været brugt i undervisningen, og over 1750 har modtaget undervisning i WAsP. Siden 2008 har WAsP været brugt som et værktøj i undervisningen på DTU og omkring 500 studerende har taget kurset Planning and Development of Wind Farms.
  • Den globale brug af WAsP til udvikling af vindmølleparker og kortlægning af vind ressourcer har desuden ledt til behov for rettidig omhu og second opinion studier over hele verden. Størstedelen af Institut for Vindenergis projekter inden for forskningsbaseret rådgivning inden for disse områder er udført med brug af WAsP software.

DTUs software WAsP kan forudsige, hvor meget energi en vindmølle kan producere. Det har gjort programmet afgørende for udviklingen af vindmølleindustrien. Softwaren kan kortlægge vindressourcerne hvor som helst – en viden, som er helt nødvendig for at regne ud, hvor meget strøm en vindmølle laver.

Stor betydning for investeringer i vindmølleparker
Siden WAsP blev lanceret for 30 år siden, er programmet blevet standardværktøj for vindmølleindustrien. Programmet bliver brugt til at beregne vindressourcer verden over for at vurdere vindmøller og hele vindmølleparkers afkast. 

At ressourceberegningerne er pålidelige er afgørende for, hvor sikkert det er, at investorer får overskud på deres investeringer i fx en vindmøllepark. Jo lavere en risiko for projektet, des lavere en rente på lånet hos banker og investorer. Pålidelige beregninger kan således betyde, at projekter kan finansieres nemmere og billigere.

Brugervenligt og udbredt program

De seneste 10 år er antallet af virksomheder, der anvender WAsP, fordoblet. I 2007 var der 2600 registrerede brugere. I dag er der omkring 5000 kunder globalt, og programmet er eksporteret til mere end 120 lande. En af dem er den internationale rådgivningsvirksomhed COWI. Her er man glade for WAsP:

”Vi har brugt WAsP næsten siden det blev lanceret, og det er et af vores mest brugte programmer. Vi bruger WAsP til at lave energiberegninger på sites for fremtidige vindmølleparker i hele verden.
Det gode ved WAsP er, at det er relativt enkelt at bruge, beregningerne går hurtigt, og man kan derved nemt ændre sit layout og prøve forskellige muligheder af”, siger specialist inden for Vind og Industri i COWI Cecilie Langhans.

WAsP er let at gå til for brugerne. Det findes i en udgave, der kan bruges i Windows på en hvilken som helst PC. De vinddata, programmet bruger, stammer fra målinger eller modeller af vinden sammen med de nyeste data om landhøjder fra satellitter. ”Med WAsP kan vi forudsige vindressourcerne på hvilken som plet på Jorden”, fortæller seniorforsker på DTU Vindenergi Niels Gylling Mortensen.

Den globale brug af WAsP til udvikling af vindmølleparker og kortlægning af vinden mærker man på Institut for Vindenergi. Kunder fra hele verden henvender sig med spørgsmål inden for området, og det leder til opgaver med rådgivning og second opinion studier. Mange af instituttets projekter inden for forskningsbaseret rådgivning anvender således WAsP i dag.

Fremtidens WAsP
Næste skridt i udviklingen af WAsP er at skabe modeller, der kan integreres med anden software og benyttes i nye sammenhænge. Seniorforsker på Institut for Vindenergi Andreas Bechmann fortæller, at det dels er nødvendigt, for at modellerne kan bruges sammen med den software, som industrien selv udvikler, men vigtigst for, at modellerne kan automatiseres. Kan det lade sig gøre, bliver det muligt at forudsige usikkerheden på estimatet. Og et sikkert estimat betyder lavere udgifter på finansieringen af projekter.

Læs mere om WAsP i Dynamo 17, Dynamo 34 eller på www.wasp.dk.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere