Forskere kortlægger tarmens ukendte sider

mandag 07 jul 14
|

Kontakt

Henrik Bjørn Nielsen
Lektor
DTU Sundhedsteknologi
40 57 48 64

Forskere fra DTU har opdaget og kortlagt 500 hidtil ukendte mikroorganismer og over 800 bakterie-virusser fra vores tarmflora. En opdagelse som på sigt kan erstatte antibiotika og måske forbedre behandlingen og forebyggelsen af blandt andet type 2 diabetes, astma og visse tarmsygdomme.

Forskere fra DTU Systembiologi har kortlagt 500 hidtil ukendte mikroorganismer i menneskets tarmflora samt 800 ligeledes ukendte bakterie-virusser.

For at kortlægge mikroorganismerne har forskerne udviklet et nyt princip til analyse af DNA-sekvens data, som de har døbt the co-abundance principle. Et princip som basalt set antager, at forskellige stykker DNA fra samme organisme vil fremkomme i samme mængde i en prøve, og at mængden svinger i takt hen over en serie af prøver.

”Med vores metode er forskere nu i stand til at identificere og samle genomer fra førhen ukendte mikroorganismer i selv meget komplekse mikrobielle samfund. Det giver os et overblik, vi ikke har haft tidligere,” fortæller professor Søren Brunak, som sammen med lektor Henrik Bjørn Nielsen står bag studiet.

Hidtil har man kortlagt mellem 200-300 bakteriearter fra tarmen. Nu bliver antallet mere end fordoblet, hvilket kan få stor betydning for vores forståelse og behandling af en lang række sygdomme som type 2 diabets, astma og fedme.

De to forskere har desuden studeret de indbyrdes relationer mellem bakterier og virusser.

Tidligere undersøgte man bakterier enkeltvis i laboratoriet, men der er en stigende erkendelse af, at hvis man skal forstå tarmfloraen, så er man nødt til at kigge på samspillet mellem de mange forskellige bakterier, der findes.

”Vores studie fortæller os, hvilke bakterie-virusser der angriber hvilke bakterier, hvilket har en mærkbar effekt på, om den angrebne bakterie overlever i tarmen på længere sigt,” fortæller Henrik Bjørn Nielsen.


Vira – ikke antibiotika

Og når vi kender bakteriernes indbyrdes forhold, kan vi potentielt udvikle en langt mere selektiv måde at behandle en række sygdomme på.

”Ideelt set vil man kunne tilføje eller fjerne bestemte bakterier i tarmen og på den måde fremprovokere en sundere tarmkultur,” fortæller Søren Brunak.

Det er specielt interessant i relation til det stigende problem med antibiotikaresistens, som mange betragter som en reel trussel mod verdenssundheden.

”Man har tidligere eksperimenteret med at bruge bakterier-virusser til sygdomsbekæmpelse, men fordi antibiotika har været så effektivt, har man lagt det på hylden. Hvis vi kan blive klogere på, hvem der angriber hvem, så kan bakterie-virusser være et reelt alternativ til antibiotika. Derfor er det yderst vigtigt, at vi nu kan identificere og beskrive langt flere relationer,” siger Henrik Bjørn Nielsen.


Forskningsresultaterne bliver publiceret i det prestigefyldte videnskabsmagasin, Nature Biotechnology.

Af: Signe Gry Braad.  


Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere