Illustration: Tegnestuen Vandkunsten

Millionstøtte til ny arktisk byggeskik

mandag 29 jun 15
|
af Sabina Askholm

Kontakt

Niels Andersen
Direktionsmedlem med særligt ansvar for erhverv og myndighed
DTU Space
45 25 97 83
DTU skal i samarbejde med Rambøll og Tegnestuen Vandkunsten udvikle en ny byggeskik, som er tilpasset de særlige arktiske forhold. Målet er en byggeskik, der i højere grad går i dialog med den arktiske natur og kultur. Midlerne er delvist præfabrikerede bygningselementer, der er montagevenlige og genanvendelige. Den A.P. Møllerske Støttefond støtter projektet med 10 millioner kroner.

DTU, Rambøll og Tegnestuen Vandkunsten har i fællesskab fået bevilliget 10 millioner kroner til et ambitiøst projekt, som skal udvikle en helt ny byggeskik i Arktis. Målet med projektet er at udvikle en byggeskik, der tager højde for de særlige arktiske forhold.

”Byggemodning i Grønland er omkostningstungt, fjeldet er vanskeligt tilgængeligt, snelasten er voldsom, afstandene er enorme og byggetiden kort. Scenografien er til gengæld storartet, udsigterne fabelagtige og lyset fantastisk. Også i mørket. Det er ambitionen at anvise boligløsninger, der i højere grad går i dialog med de ekstreme forhold, og som sammenfatter raffinerede klima- og byggetekniske løsninger i velfungerende, karakterfulde rumligheder”, uddyber Jens Thomas Arnfred, arkitekt og partner på Tegnestuen Vandkunsten.

Paradigmeskift for byggeskikken i Arktis
Grundtanken i Ny Arktisk Byggeskik er at udvikle et montagevenligt, genanvendeligt byggesystem af lette, delvist præfabrikerede bygningskomponenter, som kan monteres og afmonteres uden brug af tungt løftegrej.

”Indtil nu har byggeskikken i eksempelvis Grønland været meget inspireret af den europæiske tilgang til byggeri og præget af de materialer, der er tilgængelige på lavere breddegrader. Materialer, der ofte er dyre at transportere, fordi de simpelthen er en mangelvare i de arktiske egne. Et eksempel er træ, som ofte indgår i grønlandske huse. Bevillingen fra Den A.P. Møllerske Støttefond giver mulighed for at videreudvikle projektet og realisere en prøvebolig i Nuuk, som byggeteknisk, visuelt og boligfunktionelt kan blive et paradigmeskift for byggeskikken i Arktis”, siger Niels Andersen, som er centerleder for Center for polare aktiviteter på DTU (Polar DTU).

Laboratorium på Vandkunsten og testfaciliteter på DTU
At udvikle en ny arktisk byggeskik kræver helt nye byggetekniske løsninger. Disse løsninger skal udvikles og afprøves i det tværfaglige laboratorium NABLAB. Laboratoriet har base hos Tegnestuen Vandkunsten på Holmen i København, mens systemets enkeltdele og montagen af delene afprøves på DTU’s campus i Lyngby. Derefter er det ambitionen, at de byggetekniske løsninger skal afprøves og sidenhen forankres i Grønland for på sigt at udfordre nybyggeriets rutiner. I Grønland såvel som i Danmark.

Ny Arktisk Byggeskik er en videreudvikling af et projekt, som Tegnestuen Vandkunsten og tegnestuerne Qarsoq og Clement & Carlsen (Nuuk) udstillede på Arkitekturbiennalen i Venedig i 2012 under temaet Possible Greenland.

Partnere i Ny Arktisk Byggeskik

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere