Optimeret mikrostruktur af en elektrode skabt vha. infiltration af et elektrisk ledende materiale i en keramisk bærestruktur. Illustration fra artiklen i Nature Energy.

Forskere fra DTU Energi bidrager til det første nummer af Nature Energy

mandag 11 jan 16
|

Kontakt

Mogens Bjerg Mogensen
Professor Emeritus
DTU Energi
46 77 57 26

Kontakt

Christopher R. Graves
Seniorforsker
DTU Energi
46 77 58 70

Kontakt

Christodoulos Chatzichristodoulou
Seniorforsker
DTU Energi
46 77 58 93

Fakta om artiklen

Artiklen Evolution of the electrochemical interface in high-temperature fuel cells and electrolysers (Nature Energy 1, 15014 (2016)) er tilgængelig på Nature Energys hjemmeside. Forfatterne er John T. S. Irvine, Dragos Neagu og Maarten C. Verbraken fra University of St Andrews samt Christodoulos Chatzichristodoulou, Christopher Graves og Mogens B. Mogensen fra DTU Energi.

Tre forskere fra DTU Energi sætter deres præg på det første nummer af Nature Energy med en oversigtsartikel om keramiske brændselsceller og elektrolyseceller.

Nature-gruppen i London udgiver en lang række af verdens mest prestigefyldte videnskabelige tidsskrifter. Nu kommer et nyt, Nature Energy, som udelukkende fokuserer på fremstilling, lagring og anvendelse af energi. Det er et tydeligt tegn på energiområdets voksende betydning. Der er et presserende behov for forskning og udvikling inden for nye energiteknologier, som vil gøre det muligt at mindske CO2-udledningen og den deraf følgende globale opvarmning. Det nye tidsskrift vil bidrage til dette fokus.

Til det første nummer blev forskere fra DTU Energi sammen med kolleger fra University of St Andrews i Skotland bedt om at bidrage med en oversigtsartikel om keramiske brændselsceller og elektrolyseceller. Brændselsceller kan omdanne den kemiske energi i et brændsel direkte til elektricitet med høj effektivitet, mens elektrolyseceller kan lagre strøm fra fx vindmøller ved at bruge den til at fremstille brint. Det er to teknologier, der bliver meget vigtige i takt med at udbredelsen af sol- og vindenergi tager fart. Både sol og vind er nemlig karakteriseret ved at produktionen af naturlige grunde er varierende, og det derfor bliver nødvendigt at kunne gemme strøm fra perioder med høj produktion og lavt forbrug til perioder med lav produktion og højt forbrug.

Keramiske brændsels- og elektrolyseceller fungerer ved høj temperatur og med højere effektivitet end mange andre typer celler. At de er emnet for en oversigtsartikel i det allerførste nummer af Nature Energy, er en afspejling af den store betydning, teknologien tillægges i det internationale forskersamfund. Og ifølge institutdirektør Søren Linderoth afspejler det også, at forskerne på DTU Energi er blandt verdens førende på dette felt.

Artiklen gennemgår i detaljer de mekanismer, der bestemmer ydelsen af en keramisk brændselscelle eller elektrolysecelle. De afgørende processer viser sig at finde sted på mikro- og nanoniveau i grænsefladerne mellem cellens elektrolyt og elektroder. Takket være nye metoder til at undersøge disse grænseflader i detalje, mens cellen er i drift, er det lykkedes at identificere mange af de mekanismer, som fx gør at cellernes ydelse forringes med tiden. Artiklens forfattere peger bl.a. på, at der kan dannes nye faser på overfladen af elektroderne, som påvirker ydelsen. Samtidig identificerer de nye elektrodestrukturer, som både har høj effektivitet og robusthed over for degradering. Dette er et godt eksempel på den frugtbare vekselvirkning mellem avanceret frontlinjeforskning og teknologisk udvikling, som er nødvendig for at bringe morgendagens energiteknologier fremad.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vores forskning gør os uafhængige af fossile brændstoffer

Vis flere