Foto Joachim Rode

Maja Horst er DTU’s første professor i ansvarlig teknologi

fredag 25 okt 19

Kontakt

Maja Horst
Professor, sektionsleder
DTU Management
45 25 48 51
Som ny professor i ansvarlig teknologi glæder Maja Horst sig til at komme i dialog med forskere og studerende om teknologi og innovation set i et kulturelt og menneskeligt perspektiv.

DTU skaber og udnytter teknologi for mennesker, og overvejelser over teknologi, værdier og etik er langt fra nye på universitetet. Men nu styrkes forskningen på området, da DTU Management har ansat Maja Horst som professor i ansvarlig teknologi og innovation.

Maja Horst kommer fra en stilling som institutleder og professor i forskningskommunikation på KU og er uddannet inden for samfundsfag og kommunikation. Hun har en ph.d. i videnssociologi fra KU Panum og CBS, hvor hun beskæftigede sig med den offentlige debat om bioteknologi og undersøgte, hvorfor den giver anledning til så store konflikter. Hun er generelt interesseret i, hvorfor nogle synes, at forskning er løsningen på samfundets problemer, mens andre mener, at en stor del af samfundets problemer stammer derfra.

”Jeg synes DTU’s fokus på teknologi, mennesker og bæredygtighed, er virkelig spændende. Og jeg glæder mig enormt til at komme tæt på de forskere, som arbejder med teknologiudvikling. Jeg forestiller mig, at jeg kan lære en hel masse, og håber også, at jeg kan stille relevante spørgsmål og sætte nye samtaler i gang. Min viden er mest værd, hvis den bringes i spil i forhold til konkrete processer, i det her tilfælde altså udvikling og implementering af teknologi,” siger hun.

Et rum for samtale og refleksion

En central opgave for den nye professor bliver at undervise på Ingeniørfagets Videnskabsteori. Det er et kursus, der binder hele DTU sammen, og Maja Horst lægger vægt på at trække viden fra mange forskellige institutter ind i undervisningen. Det er netop i samspillet mellem den dybe teknisk faglige viden og en samfundsforsker som hende selv, at de etiske overvejelser kan få liv.

”Det er meget vigtigt at slå fast, at det ikke er mig, der skal sige, om noget er ansvarligt eller ej. I mine øjne kan teknologi i det hele taget ikke i sig selv være ansvarlig eller ej. Det er altid et spørgsmål om den kontekst, teknologien indgår i. Det handler om, at vi hele tiden gør os umage for at gøre det bedst muligt,” siger hun og fortsætter:

"Jeg mener, at vi i Danmark kan se os selv som en stor sandkasse for den bæredygtige teknologiske udvikling til hele verden. Og i denne sammenhæng er DTU en ledende kraft."
Maja Horst, professor, DTU Management

”I Danmark har vi en fantastisk mulighed for at være førende i forhold til at udvikle en teknologi, der virker for mennesker. Vi har let ved at snakke med hinanden, vi har høj grad af lighed, sammenhængskraft og uddannelse i vores samfund. Så jeg mener, at vi kan se os selv som en stor sandkasse for den bæredygtige teknologiske udvikling til hele verden. Og i denne sammenhæng er DTU en ledende kraft.”

Ingeniørløfte

Der er i øjeblikket en del snak om, at man skulle indføre et ingeniørløfte på linje med den hippokratiske ed for læger. Det kunne Maja Horst sagtens forestille sig, men hun mener ikke, selve ritualet er nok.

”Man står sjældent med et klart og entydigt valg mellem det gode og det dårlige. De etiske principper kan let komme i konflikt med hinanden, og så gælder det måske om at finde den mindst dårlige løsning. Der er meget få mennesker, som ligefrem vælger at gøre det dårlige. Og i de tilfælde vil et løfte nok heller ikke hjælpe.”

”Det kan være fint at afslutte uddannelsen med at afgive et løfte, men det skal ikke komme ud af det blå. Vi skal sørge for at integrere samtalen om, hvad der er godt og skidt på alle trin og i alle uddannelser, så det bliver naturligt at stoppe op og tænke over og tale sammen om, hvad det, man er i gang med, kan komme til at betyde. Det er de studerende, jeg har mødt, faktisk også superinteresserede i. De fleste, der læser til ingeniør, ønsker at gøre verden bedre.”

Samfundsansvar

Maja Horst er i høj grad med til at præge samfundsdebatten om teknologi, kommunikation og etik. Nogle måneder endnu sidder hun i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, hvor man lige nu arbejder på spørgsmålet om, hvorvidt Danmark har brug for en teknologipolitik.

”Hvordan sikrer vi, at vi får den teknologi, vi har brug for; ikke smider teknologiske løsninger ud, fordi vi er bange, men samtidig heller ikke tager ting ind, som vi ikke vil have?” forklarer hun.

1. januar træder hun ind i bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond, og hun er desuden medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber. ATV har som mission at gøre Danmark til en af de førende science and engineering-regioner i verden, og medlemmerne rejser blandt andet ud til lande som Kina og Indien for at se på, hvordan de arbejder med teknologi og bæredygtighed, og hvordan Danmark kan udveksle med dem på denne dagsorden.

Maja Horst har flere bøger på publikationslisten; senest en med titlen ’Hvad vil vi med universiteterne’, som hun skrev sammen med sin mand, der er professor på CBS. Kort fortalt advokerer de for, at universitetet skal være en videnbaseret forandringskraft i samfundet. Universitetet skal på en gang hjælpe med at udvikle samfundet til det bedre og samtidig holde øje med sandheden.

Hun vil bestemt heller ikke afvise, at der kommer en bog om teknologi. Men det vigtigste lige nu er at få indledt samtalen med studerende og forskere på DTU:

”Jeg glæder mig meget til dette samarbejde. Jeg synes, at al teknologi er spændende, fordi det er noget, der skal virke i samfundet,” siger hun.