Low-level beta counter til analyse af radioaktivitet

Unikke analyser af radioaktivitet bruges i hele verden

tirsdag 22 sep 20

Kontakt

Jixin Qiao
Sektionsleder
DTU Miljø
46 77 53 67


På DTU Risø ligger et af verdens førende laboratorier inden for analyser af radioaktivitet. ISO-certificeringen af disse analyser er netop blevet fornyet.

Gennem de sidste 60 år har forskerne på DTU’s radioøkologiske laboratorium opbygget en af verdens førende ekspertiser inden for analyser af radioaktive stoffer.

Det omfatter ikke kun de forholdsvis enkle metoder, der anvendes til at måle gammastråling fra radioaktivt materiale. Radioøkologiforskere har med deres specialviden også udviklet avancerede analyser, der kan anvendes til at isolere og måle radioaktive stoffer, der ikke udsender let målelig gammastråling, men kun alfa- og betapartikler. Partikler, som typisk bliver stoppet af det materiale, hvori de radioaktive atomer sidder. Disse analyser er godkendt af akkrediteringsorganet DANAK efter en international ISO-certificering.

”Analyserne er aktuelle, når en reaktor ikke længere skal anvendes og derfor skal pilles ned, dekommissioneres. Det gælder både for forsøgsreaktorer og energiproducerende reaktorer på atomkraftværker i udlandet,” siger sektionsleder Jixin Qiao, DTU Miljø.

”For at kunne måle, om den beton, det metal eller andet materiale, der har udgjort en del af reaktorbygningen, udsender radioaktiv stråling, er det nødvendigt at gennemføre radiokemiske separationsanalyser, som vi har udviklet. På den måde kan vi ekstrahere det radioaktive stof, og resultaterne herfra afgør, om materialet skal deponeres som almindelig eller radioaktivt affald”, siger Jixin Qiao.

Overvågning og beredskab
Det er ikke kun i forbindelse med nedlukning af atomreaktorer, at ekspertisen hos de danske radioøkologer er efterspurgt. De danske eksperter spiller også en fremtrædende rolle i forbindelse med det internationale beredskab ved uheld på atomkraftværker og beskyttelse mod stråling derfra.

”Derudover står vi for den nationale overvågning af radioaktivitet i miljøet, i jord, luft, vand, fødevarer med mere. Vi kan også tilbyde hospitalerne løbende radiologisk overvågning for at sikre, at den stråling, sundhedspersonalet udsættes for, ikke overstiger de internationalt anbefalede grænseværdier,” siger Jixin Qiao.

Radioøkologernes forskning giver konstant nye input til forbedringer af metoder og strategier.

”Det er vigtigt for os ikke blot at levere laboratorieydelser med rækker af data og tal, men også at sikre, at modtageren af analysen forstår, hvad resultaterne betyder, og hvordan de skal anvendes,” siger Jixin Qiao.

Sidste reaktor på Risø fjernes
I øjeblikket består en stor del af arbejdet på det radioøkologiske laboratorium i at analysere materiale fra den sidste danske forsøgsreaktor på Risø, der skal pilles fra hinanden og fjernes.

”Vi har tidligere udført lignende opgaver for reaktorer placeret i udlandet og regner med, at vi også fremover skal hjælpe med dekommissionering af atomkraftanlæg i resten af verden,” siger Jixin Qiao.