Foto: Witold Skrzypinski

Stjæler havmølleparker vind fra hinanden?

onsdag 21 feb 18

Kontakt

Xiaoli Guo Larsén
Seniorforsker
DTU Vindenergi
46 77 54 78

Støtte

  • ForskEL-programmet, der er en del af EUDP, støtter projektet

Man skal tænke strategisk, når vindmølleparker skal placeres, så de ikke skaber problemer for hinanden.

I dag findes der 13 havmølleparker i Danmark og flere forventes i fremtiden. Selv om det lyder positivt med flere havmølleparker, så kan klynger med mange parker tæt samlet have visse ulemper. DTU Vindenergi og Vattenfall er derfor gået sammen i projektet ’OffshoreWake’ for at undersøge, hvordan havmølleparker bedst placeres, så de ikke skygger for hinanden.

Projektleder fra DTU Vindenergi, Xiaoli Guo forklarer om projektet:

”Hvis ikke man tænker strategisk over placeringen af fremtidens store havmølleparker, så vil de kunne forårsage en reduktion i el-produktionen fra andre havmølleparker, som er placeret i nærheden,” siger hun.

Når hele vindmølleparker skygger for hinanden
Årsagen er den såkaldte skyggeeffekt. Når en vindmølle bliver ramt af vinden og udnytter vindenergien til at producere elektricitet, så vil der være mindre vind bag ved vindmøllen. De ”bagvedstående” vindmøller vil derfor producere mindre. Det samme kan være tilfældet med selve parkerne.

”I dag anvendes beregningsmetoder, som tager hensyn til skyggevirkningen inde i en vindmøllepark. Men DTU Vindenergi og Vattenfall vil udvide beregningsmetoden med yderligere to komponenter,” lyder det yderligere fra Xiaoli Guo.

De to nye komponenter er skyggevirkningen fra nærtstående havmølleparker og havoverfladeparametre så som bølger. Begge dele er vigtige at inddrage i beregningerne, hvis vi skal få det optimale ud af nye vindmølleparkerne i fremtiden, fortæller Xiaoli Guo.

Projektet, som vil være afsluttet i april 2020, vil også undersøge, hvordan skyggevirkningen mellem de store parker kommer til at påvirke planlægningen og driften af el-systemet.

Om årsagen til at gå med i projektet, lyder det fra Vattenfall:

”Vi arbejder hele tiden på at udvikle mere præcise metoder for at estimere produktionen fra havmølleparker. ’OffshoreWake’-projektet skal gøre os bedre til at forudse, hvor meget to parker påvirker hinanden. Det vil reducere usikkerhed og gøre det nemmere lettere at træffe investeringsbeslutninger”, siger Ylva Odemark, forskningschef for vindkraft i Vattenfall.”

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere