Foto: Colourbox

Svinesygdom kan koste dyrt

fredag 16 sep 16
|
Beregninger viser, at det kan koste i omegnen af 2,5 mia. kr., hvis f.eks. en lastbil fra udlandet medbringer en virus, der smitter danske svin med afrikansk svinepest.

En ny simuleringsmodel, som er udviklet på DTU Veterinærinstituttet, kan vise, hvordan og hvor hurtigt svinesygdommen afrikansk svinepest vil sprede sig, og hvad de økonomiske omkostninger vil være af et sygdomsudbrud. Modellen er et vigtigt led i det danske sygdomsberedskab.

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom hos svin. Den har endnu aldrig været konstateret i Danmark, men den er ikke længere væk end de østeuropæiske lande, så det er vigtigt at have et godt beredskab, hvis uheldet er ude, og smitten f.eks. skulle komme med en svinetransport derfra.

Sygdommen spredes ikke kun gennem luften i en enkelt besætning, men også mellem besætninger over større afstande via personkontakt eller ved flytning af dyr. Data fra forsøg med spredning af sygdommen i små grupper af svin integreres derfor først i en model, der simulerer smitte inden for en besætning. Dernæst anvendes de i en større model, der simulerer spredning mellem flere besætninger. På den måde kan man forudsige størrelse og varighed af et udbrud og de deraf følgende omkostninger. Modellen er baseret på resultater fra forsøg med den virusstamme, der florerer i Østeuropa, og den opdateres løbende med nye data, efterhånden som flere eksperimentelle forsøg afsluttes og publiceres.

”De foreløbige simuleringer tyder på, at et udbrud af afrikansk svinepest i den danske svinepopulation vil have et begrænset omfang med tre smittede besætninger og en varighed på 28 dage. Epidemiens varighed er beregnet som tiden, fra den første besætning diagnosticeres, til den sidste smittede er slået ned. Men der vil gå yderligere to til tre måneder, før Danmark igen kan opnå status som fri for ASF,” siger seniorrådgiver ved DTU Veterinærinstituttet Anette Boklund, som har stået i spidsen for den nye model.

Simuleringen viser således, at det samlede tab i form af udgifter til bekæmpelse og ikke mindst mistede eksportindtægter ved et udbrud af afrikansk svinepest vil blive ca. 2,5 mia. kr.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere