Danmark fotograferet fra den Internationale Rumstation (ISS) af den danske astronaut Andreas Mogensen. (Foto: ESA/DTU Space)

DTU Space ser frem til at arbejde med ny dansk rumstrategi

torsdag 23 jun 16

Kontakt

Kristian Pedersen
Professor
DTU Space
20 11 74 77

DTU Space

DTU Space har 135 ansatte og cirka 200 studerende er i gang med DTU’s nye uddannelse indenfor Geofysik og Rumteknologi.

Danmark har i dag fået sin første nationale rumstrategi, som DTU Space ser frem til at arbejde med. Det er regeringen, der har offentliggjort strategien, som er udformet af en arbejdsgruppe under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Strategien sætter fokus på rum-området i Danmark. På DTU Space hilser direktør Kristian Pedersen den nye strategi velkommen.

”Det er rigtigt godt, at vi nu endelig har fået en samlet rumstrategi for Danmark, som vi kan læne os op af i vores arbejde med at bedrive forskning, udvikling, erhvervssamarbejder, uddannelse og myndighedsbetjening på højt niveau,” siger Kristian Pedersen. ”Strategien rammer naturligvis ned i en lang række af de områder, vi beskæftiger os intenst med som et stort nationalt rumforskningsinstitut. Gennem de seneste 50 år har vi her på DTU udviklet kompetencer inden for stort set alle de områder, strategien omhandler”.

"Vi arbejder selvfølgelig videre med at forfølge vores vision om, at være en lille, men verdensførende vidensinstitution inden for rumområdet"
Kristian Pedersen, direktør DTU Space

Med strategien vil der blive sat langt mere fokus på rumområdet herhjemme, og det er tiltrængt, mener Kristian Pedersen:
”Vi har manglet en samlet plan. Nu er den der, den er meget handlingsorienteret, og den sætter fokus på området. Når det er sagt, så savner jeg dog visionerne for, hvor vi skal hen med rumområdet i Danmark og nogle store mål at pejle hen mod,” siger han.

”Nu skal vi se nærmere på strategien, og hvordan vi bedst kan bruge den til gavn for Danmark. Men vi arbejder selvfølgelig videre med at forfølge vores vision om, at være en lille, men verdensførende vidensinstitution inden for rumområdet på vores kompetenceområder, hvor vi nyder stor anerkendelse fra såvel NASA som den europæiske rumfarmsorganisation ESA.” 

Et af de områder, hvor Kristian Pedersen ser et stort potentiale, er inden for "new space", som strategien også fokuserer på. 
"Det handler om nye måder at udvikle, bygge og bruge satellitter og anden rumteknologi på med involvering af private virksomheder. Her er der enorme muligheder inden for brug af data fra satelliter, for eksempel til overvågning og ruteplanlægning af skibs- og flytrafik," siger han.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere