MAX IV

Unik mulighed for danske virksomheder i konkurrencen om at udvikle fremtidens materialer

torsdag 14 apr 16
|

Kontakt

Henning Friis Poulsen
Professor
DTU Fysik
45 25 31 19

En aftale om dansk medfinansiering af det kommende røntgenstråleanlæg i Lund, MAX IV er netop faldet på plads. Aftalen giver danske virksomheder og forskere direkte adgang til brugen af noget af verdens bedste udstyr til materialeforskning og skal dermed bidrage til en dansk førerposition indenfor udvikling af nye, avancerede materialer.  

Holdbare, stærke, miljøvenlige, ressourcebesparende, genanvendelige… Kravene til fremtidens materialer er mange og de virksomheder, som kommer først med at udvikle og tage nye materialeløsninger i brug, kommer også til at stå stærkest på markedet.

Nu får danske forskere og virksomheder en enestående mulighed for at få et forspring i konkurrencen. Ved MAX IV bygger Danmark sine egne to målestationer, tilsammen kaldet DanMAX, hvor danske forskere og virksomheder har råderet over havdelen af arbejdstiden uden at skulle konkurrere med udenlandske brugere.

- Det er en helt ekstraordinær mulighed, at vi nu får let adgang til en unik facilitet i verdensklasse der endda ligger så tæt på Danmark. Med DanMAX og oprettelsen af industriportalen LINX på DTU, AU og KU er det målet at accelerere dansk materialeforskning til et helt nyt niveau, herunder ikke mindst at løse konkrete problemstillinger for en bred vifte af danske virksomheder, forklarer professorerne Bo Brummersted Iversen, Henning Friis Poulsen, og Robert Krarup Feidenhans’l som sammen står bag DanMAX.

Store muligheder for dansk erhvervsliv
Det koster knap 100 mio. kr. at bygge DanMAX, hvoraf 78 mio. kr. finansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Københavns, Aarhus og Danmarks Tekniske Universitet samt af Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Det resterende beløb finansieres af MAX IV. De to regioner ser store muligheder i MAX IV og den kommende danske målestation: 

- Region Midtjylland er interesseret i, at de midtjyske virksomheder på særlige styrkepositi-oner har adgang til forskning og udvikling inden for den meget specialiserede materialetek-nologi. På længere sigt er det ikke mindst relevant for fødevare- og energivirksomheder, siger Midtjyllands regionsrådsformand, Bent Hansen.

- Vi vil skabe en sund og grøn region, hvor det er attraktivt at bo og arbejde, og derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at investere i fremtidens arbejdspladser. Forhåbentligt kan vi med det nye anlæg tiltrække dygtige forskere og spændende virksomheder, som kan være med til at sikre væksten i Greater Copenhagen, siger regionsrådsformand i Region Hoved-staden, Sophie Hæstorp Andersen (S).

Et kig ind i materialernes usynlige indre
MAX IV bliver verdens mest avancerede røntgenstråleanlæg af sin størrelse og er specifikt dedikeret materialeforskning. Som en del af synkrotronen vil der være forskellige målestationer, hvor røntgenstrålingen kan bruges til forskellige typer af materialeundersøgelser. 

DanMAX-udstyret skal bla. bruges til at lave tredimensionelle billeder af materialer, både statiske og over tid. Det betyder, at forskerne kan opnå en langt bedre forståelse af, hvad der sker i de indre, usynlige dele af materialerne, fx mens de bliver udsat for forskellige påvirkninger. Eksempelvis kan man undersøge, hvor og hvordan et brud i en vindmøllevinge udvikler sig, mens vingen udsættes for belastning eller hvordan insulin fordeler sig i huden under indsprøjtningen. DanMAX kan også bruges til at studere molekyler og kemiske processer helt ned til de enkelte atomer.

Når 1+1 giver 3 – MAX IV og ESS
Med DanMAX sikres ikke alene dansk adgang til MAX IV. Med neutronkilden European Spallation Source (ESS) som nabo, sikres også en oplagt mulighed for komplementaritet mellem brugen af MAX IV og ESS af stor relevans for danske virksomheder og forskere. 

Når ESS åbner i 2019 bliver den verdens kraftigste neutronkilde til forskningsbrug og vil gavne et bredt spektrum inden for forskning og videnskab, fra biovidenskab til byggematerialer, og fra bevarelse af kulturarv til magnetisme. 

Viden giver forspring
Som eksemplerne ovenfor viser, har ikke blot DanMAX (og MAX IV), men også ESS anvendelsesmuligheder indenfor en meget bred vifte af materialer og virksomheder. I dag er vi omgivet af avancerede og komplekse produkter sat sammen af mange forskellige materialer i komplicerede fremstillingsprocesser. Dem, der har den største forståelse af materialernes egenskaber og opførsel både under forarbejdningen og deres efterfølgende anvendelse, vil også få det største forspring i konkurrencen om at udvikle de bedste produkter, hvad enten det gælder medicin, fødevarer, batterier, byggematerialer eller vindmøller.

Kontakt:
Professor Henning Friis Poulsen, DTU Fysik, DTU, tlf. 23 39 69 38
Professor Bo Brummersted Iversen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, tlf. 27 78 28 87
Professor Robert Feidenhans’l, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, tlf. 28 75 03 97
Sophie Hæstorp Andersen, regionrådsformand for Region Hovedstaden, via pressevagten, tlf. 70 20 95 88.
Bent Hansen, regionrådsformand for Region Midtjylland, tlf. 40 31 37 07
Souschef Lars Christensen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Uddannelses- og Forskningsministeriet, tlf. 72 31 84 72

Læs mere om:
DTUs industriportal  og 'Unik mulighed for dansk materialeforskning' 
Industriportalen ved Aarhus Universitet
MAX IV (hjemmeside) og 'MAX IV: 528 meter lang accelerator er gigantisk røntgenapparat' 
Læs mere om materialeforskning og de nye nordeuropæiske forskningsfaciliteter
Læs mere om det tværregionale samarbejde i Øresundregionen omkring ESS og MAX IV


 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere