DTU studerendes bidrag til Solar Decathlon var huset Embrace, der er tænkt som en bolig, der kan bygges oven på et eksisterende højhus (copyright T. Kaare Smith)

Dysten om fremtidens bolig

fredag 05 dec 14
|

Kontakt

Christian Neyra Rønne
Lektor
DTU Byg
45 25 18 24

Solar Decathlon

International konkurrence for studerende på højere uddannelsesinstitutioner, der går ud på at bygge et energineutralt hus med fokus på solenergi.

  • Konkurrencen er skabt af USA’s energiministerium i 2002. Siden 2010 er Solar Decathlon også blevet afholdt i Europa hvert andet.
  • Husene bliver bedømt i 10 forskellige kategorier som eksempelvis design, kommunikation, bæredygtighed og pris.
  • DTU har deltaget i Solar Decathlon to gange. Første gang, i 2012, blev det til en 10.-plads. Anden gang i år, hvor holdet endte på en samlet 8.-plads ud af 20 deltagere.
  • Næste konkurrence finder steder i 2016. Interesserede samarbejdspartnere kan henvende sig til Christian Rønne fra DTU Byg på chrir@byg.dtu.dk.

Læs mere på www.solardecathlon2014.fr hvor man også kan se alle husene.

EMBRACE-HUSET

Embrace-huset er et bud på, hvordan fremtidens storbymennesker kommer til at bo. Det er en topersoners bolig, som kan bygges på toppen af allerede eksisterende højhuse. For at nedbringe energiforbruget er huset opdelt i to dele bestående af en klimaskærm og en glasoverdækning, som man kalder et vejrskjold.

Vejrskjoldet er ikke opvarmet, men fungerer både som en slags overdækket have, hvor klimaet er en smule mildere end udenfor, og som et skjold, der beskytter boligen mod vind og vejr.

Læs mere om tankerne bag huset på www.solardecathlon.dk

I den internationale konkurrence Solar Decathlon får studerende omsat viden til praksis og bliver klædt på til et fremtidigt job i en byggebranche, hvor der mere end nogensinde før er brug for at tænke i både energiforbrug, bæredygtighed og design.

Forestil dig en fremtid, hvor vi alle bor i huse, der producerer mere energi, end de bruger på at holde vores kroppe varme, vores mad kold og vores computere opladede.

En fremtid, hvor vi bygger med bæredygtige materialer, som ikke belaster miljøet unødvendigt, hvis det en dag skal rives ned, og hvor det ikke koster ekstra at tænke miljøet ind i byggeplanerne.

En dejlig drøm. Og en drøm, som mange gerne ser, bliver til virkelighed snarest. Men det kræver, at fremtidens ingeniører og arkitekter tager innovationshatten på.

Blandt andet derfor lancerede det amerikanske energiministerium tilbage i 2002 konkurrencen Solar Decathlon, hvor studerende kæmper om at bygge det bedste plusenergihus, som også er prisvenligt og veldesignet.

Siden dengang er Solar Decathlons popularitet og prestige vokset og vokset, og i 2010 blev konkurrencen udvidet til Europa, hvor den nu bliver afholdt hvert andet år med deltagere fra hele verden.

DTU deltog i Solar Decathlon første gang i 2012, hvor det blev til en 10.-plads blandt 20 deltagere. I år var DTU igen udvalgt til at deltage, og denne gang endte holdet på en samlet 8.-plads med huset Embrace, som er en topersoners bybolig, der er konstrueret til at blive bygget på toppen af eksisterende højhuse.

Christian Rønne er lektor på DTU Byg og leder af dette års Solar Decathlon-projekt. I hans øjne er det en stor anerkendelse, at DTU bliver udvalgt til at deltage blandt universiteter fra hele verden.

”Specielt fordi DTU er det eneste udelukkende tekniske universitet, der deltager i konkurrencen. De andre lande har typisk klassiske arkitektstuderende med på holdet,” tilføjer han.

Et kig ind i Embrace-huset
Et kig ind i Embrace-huset hvor den ene del er et uopvarmet haverum som kan gøre livet i storbyen lidt grønnere

Tænker i helheden

Men Solar Decathlon handler ikke kun om at bygge energieffektivt. Husene bliver nemlig vurderet på 10 forskellige parametre, som er energieffektivitet, arkitektur, kommunikation, bæredygtighed, ingeniørvidenskab og konstruktion, energibalance, komfort, innovation, funktion samt urbant design, transport og prisvenlighed. Og det er netop den opbygning, som er meget lærerrig for de studerende.

”Deltagerne skal også medtænke det omgivende samfund, som huset bliver en del af, og hvordan de mennesker, der skal bo der, kommer til at leve i dag og i fremtiden. De studerende lærer simpelthen at tænke holistisk i stedet for udelukkende at fokusere på det tekniske, som ingeniører ellers har ry for,” forklarer Christian Rønne.

Specielt i kategorierne bæredygtighed samt urbant design, transport og pris klarede Embrace sig godt og fik henholdsvis en fjerde- og en sjetteplads.

Kortere spring fra studerende til ingeniør

DTU-holdet bestod af 56 studerende, som arbejder sammen i ti mindre grupper, der hver er ansvarlige for en af de ti konkurrencekategorier. Kunsten er så i fællesskab at nå frem til de bedste løsninger, der tilgodeser alle vurderingsparametre. En øvelse, som betyder, man hurtigt erfarer, at det ikke nytter noget at blive ved med at vende og dreje hver eneste beslutning i det uendelige.

”De studerende bliver kort sagt nødt til at træffe et valg og føre det ud i livet. Ellers spilder de tiden på diskussioner og analyser, mens de reelle arbejdsopgaver står stille. Og det er den slags erfaringer, som er med til at gøre springet fra at være studerende til ingeniør kortere,” lyder det fra Christian Rønne.

Innovativ legeplads

Men virkeligheden kommer også på besøg på en langt mere direkte facon i kraft af de mange sponsorer, som er med til at muliggøre deltagelsen i Solar Decathlon. Det er nemlig en bekostelig affære, og DTU-holdet har derfor fået hjælp af blandt andre virksomheder og organisationer som Rambøll Fonden, Dansk Energi, Saint-Gobain, Oplevelsesparken Universe, DTU’s Jubilæumsfond, Bravida, Grundfos og Schneider Electric. Sidstnævnte har eksempelvis leveret produkter og løsninger til den intelligente styring af huset, som sikrer, at husets beboere konstant kan overvåge og regulere energiforbruget.

Hos Schneider Electric ser man Solar Decathlon som en unik mulighed for at teste virksomhedens produkter bedre.  i samarbejde med de studerende, som kobler virksomhedens produkter sammen til helt nye løsninger.

”Det er en innovativ legeplads, der giver os stor inspiration til fremtidige produkter og løsninger. Og Solar Decathlons fokus på at skabe intelligente huse, der er koblet sammen i et smart grid, er også kernen i det, vi laver. Så for os handler det også om at være med til at vise verden, at fremtidens hus er intelligent,” lyder det fra Liza Andersen, som er kommunikationschef i Schneider Electric, og som har været meget involveret i arbejdet med konkurrencen.

Hun beskriver samarbejdet med de studerende som både intenst og konstruktivt og som en oplevelse, der har givet masser af inspiration begge veje.

”De studerende har en nysgerrig tilgang til vores løsninger, som kan være med til at sætte tanker i gang om måden, vi gør tingene på. Sammen med de studerende har vi sågar udviklet en prototype som løsning på en given opgave – simpelthen fordi vi stod og manglede den funktion i huset. Den prototype er vi ved at sende på markedet nu,” fortæller Liza Andersen.

På DTU Byg er man nu i gang med at forberede sig til næste Solar Decathlon, som finder sted i 2016. Og denne gang satser man på at klare sig endnu bedre. ”Vi håber selvfølgelig på, at tredje gang er lykkens gang, så vi opnår en placering i top fem,” lyder det optimistisk fra Christian Rønne.

Tekst: journalist Signe Gry Braad

 Plus-energihuset Embrace exteriør

Plus-energihuset Embrace interiør
Prototypen på plus-energihuset Embrace blev først opført på DTU i Lyngby. Efterfølgende blev huset genopført i Versailles i Frankrig hvor det deltog i den internationale konkurrence om at bygge bæredygtigt - både med hensyn til materialer, energiforbrug, design og interaktion med det omgivende lokalsamfund

DTU Blue Dot Project

Solar Decathlon-projektet er en del af DTU Blue Dot Projects. Det er betegnelsen for innovative, studenterdrevne projekter, hvor studerende arbejder som ingeniører. På tværs af semestre, studieplaner og uddannelsesretninger arbejder studerende sammen om en ingeniøropgave, der er til gavn for samfundet. Andre DTU Blue Dot-projekter er f.eks. DTU Roadrunners, der med DTU’s økobil, Dynamo, har vundet flere verdensmesterskaber i bæredygtig bykørsel, og DTU Bryghus, som er et bæredygtigt bryggeri, der fremstiller velsmagende og CO2-venlig øl.

Navnet ’Blue Dot’ refererer til jordkloden, som – selvom den er stor – ligner en lille, blå plet, når den ses fra rummet. Ligesom store idéer kan være enkle og håndgribelige set udefra, men ret komplekse, når man ser dem indefra. På den måde refererer ’Blue Dot’ også til ingeniørernes overblik og evne til at se de store perspektiver, samtidig med at de dykker ned i detaljerne for at løse problemer og udfordringer.

Læs mere her: www.dtu.dk/bluedot  

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere