Solar cells Kenya: Photo: Mark Merner, Unsplash

DTU bidrager til ny strategi for energieffektivitet i Kenya

onsdag 16 sep 20

Kontakt

Xianli Zhu
Seniorforsker
DTU Management
45 33 52 70

Virtuel lancering af strategi

Kenya National Energy Efficiency and Conservation Strategy bliver lanceret virtuelt med et webinar, der præsenterer strategien, vigtigheden af energieffektivitet generelt og planen for strategiens gennemførelse.

Arrangementet er åbent for alle interesserede og har deltagelse af højtstående repræsentanter fra den kenyanske regering, aktører fra den private sektor i Kenya gennem Kenya Association of Manufactures og repræsentanter for Verdensbanken og FN's miljøprogram, der repræsenterer UNEP DTU Partnership.

Læs strategien

Det kenyanske energiministerium har netop lanceret Kenya National Energy Efficiency & Conservation Strategy, som er udarbejdet med hjælp fra DTU.

Eksperter fra UNEP DTU Partnership har sammen med kenyanske og internationale institutioner udviklet Kenya National Energy Efficiency & Conservation Strategy (NEECS), der blev lanceret den 15. september af energiministeriet i Kenya.

Strategien markerer en foreløbig kulmination på en femårig aftale mellem Copenhagen Center on Energy Efficiency, der er en del af UNEP DTU Partnership, og Energiministeriet i Kenya. Aftalen går ud på at accelerere indsatsen for energieffektivitet bredt i landet og sikre, at landet når sine ambitiøse klimamål og opfylder sine internationale forpligtelser i forhold til Parisaftalen.

Energieffektivitet er et nøgleområde for en bæredygtig udvikling i Kenya. Det forbedrer energisikkerheden, reducerer udgifterne til import af energi, letter belastningen på det nationale net på de tidspunkter, hvor efterspørgslen er højest, og på landets skove og reducerer forurening fra energiproduktion og brændstofforbrug.

Breder sig til hele regionen
Det kenyanske energiministerium har sat den politiske retning, og UNEP DTU Partnership har leveret teknisk ekspertise og samarbejdet med lokale institutioner for at sikre, at effektivitetsmålene også bliver omsat i praksis blandt alle kenyanere. Derudover har eksperter fra Verdensbanken deltaget i gennemgangen af strategien og bidraget med kommentarer og forslag. Verdensbanken planlægger nu at medtage et udvalg af de prioriterede aktioner i strategien i sin næste lånepakke til Kenya.

Udviklingen af Kenya National Energy Efficiency & Conservation Strategy har også tiltrukket sig opmærksomhed fra donorer, der er interesseret i at støtte implementeringen, og fra andre lande i regionen. Det østafrikanske ekspertisecenter for vedvarende energi og effektivitet (EACREEE) er således i øjeblikket i dialog med UNEP DTU Partnership om at udvikle en energieffektivitetsstrategi for hele den østafrikanske region.


Om UNEP DTU Partnership

UNEP DTU Partnership er en førende international forskningsinstitution inden for energi, klima og bæredygtig udvikling og en integreret del af DTU Management. Partnerskabet samarbejder med udviklingslande verden over om klimatilpasning, reduktion af CO2-emissioner og implementering af grøn teknologi.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere