Studerende fra Maskinteknik i RobotLab. Foto Mikal Shclosser

DTU Diplom bliver til DTU Engineering Technology

onsdag 06 jan 21
|
af Line Reeh

Kontakt

Malene Kirstine Holst
Konst. direktør
DTU Engineering Technology
93 51 15 71
DTU Diplom har har skiftet status fra et center for diplomingeniøruddannelse til et institut med navnet DTU Engineering Technology. Instituttet har fokus på praksisrettet og anvendelsesorienteret ingeniøruddannelse og teknisk forskning.

Per 1. januar 2021 har DTU Diplom skiftet navn til DTU Engineering Technology, Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik. Instituttet arbejder med teknologimplementering i praksis inden for et bredt spektrum af ingeniørfagligheder og vil også under det nye navn spille en stor rolle i uddannelsen af diplomingeniører på DTU.

”Teknologiimplementering og innovation er centralt for DTU’s virke og for den forskel, som DTU som universitet gør for samfundet. DTU Engineering Technology bidrager til dette med et særligt fokus på praksismødet,” siger konstitueret direktør Malene Kirstine Holst.

”Engineering Technology er den term, som bruges internationalt om det praksisrettede og anvendelsesorienterede inden for ingeniøruddannelse og teknisk forskning. Og instituttets særlige faglighed vil netop være praksisnær anvendelse, udvikling og implementering af ingeniørmæssige teknologier. Desuden rummer institutnavnet vores strategiske ambition om etablering af et fagmiljø inden for ingeniørpædagogik og -didaktik.”

"Teknologiimplementering og innovation er centralt for DTU’s virke. DTU Engineering Technology bidrager til dette med et særligt fokus på praksismødet."
Malene Kirstine Holst, konst. direktør, DTU Engineering Technology

DTU Engineering Technology har adresse på DTU Ballerup Campus, som rummer dedikerede faciliteter til hands-on-laboratorieundervisning, integrerede projektforløb med undervisere om udvikling og prototyping samt udviklingsprojekter med SMV’er.

Rektor Anders Bjarklev glæder sig over at kunne byde velkommen til det nye institut:

”At uddanne diplomingeniører med de særlige, efterspurgte praksisnære og erhvervsrettede diplomingeniørkompetencer er en central del af DTU’s ambition om at levere Europas bedste ingeniøruddannelse. Vi kan på DTU tilbyde vores studerende en virkelig god og ret unik kombination, fordi vi kan trække både på dyb, fagspecifik ingeniørviden, på verdensførende forskningsmiljøer og på solid faglig viden om udvekslingen mellem teori og teknologiimplementering.”


DTU Engineering Technology

DTU Engineering Technology har hjemme på DTU’s Campus i Ballerup, som er DTU’s største uddannelsessted for diplomingeniører. Aktiviteterne er organiseret i tretten faggrupper, som arbejder med teknologimplementering i praksis inden for en lang række ingeniørfagligheder.

Halvdelen af de studerende, som startede på DTU i 2019, valgte en diplomingeniøruddannelse. Dimittenderne er eftertragtede blandt aftagerne og har ofte jobtilbud på hånden, allerede inden sidste punktum i afgangsprojektet er sat.

Alle diplomingeniøruddannelserne har praktikforløb i virksomheder. Og 95 procent af de afsluttende diplomingeniørprojekter udføres i samarbejde med virksomheder.