Regnvandsbassin på Ejersmindevej, Odense  (VandCenter Syd ejer billedet)

Byplanlæggere skal tænke mere på klimasikring

mandag 06 aug 18

Kontakt

Peter Steen Mikkelsen
Professor, Head of Outreach
DTU Miljø
45 25 16 05

Kontakt

Ida Bülow Gregersen, Rambøll,
mail: ibg@ramboll.dk,
tlf:  51 61 53 15

Gerda Hald, VandCenter Syd,
mail: gh@vandcenter.dk,
tlf: 40 80 84 11


Nye værktøjer skal gøre det muligt for byplanlæggere at arbejde med klimasikringstiltag, der ikke blot kan beskytte vores byer nu, men også om 30 og 90 år.

Det store udviklingsprojekt Water Smart Cities er nået til en vigtig milepæl i arbejdet med at sikre fremtidens byer mod klimaforandringer. Målet er at udarbejde modeller, så byplanlæggere kan vurdere, hvordan nye byområder bedst planlægges.

”Hidtil har vi arbejdet med modeller, der tager udgangspunkt i den nuværende by og de bygninger, der allerede eksisterer. Men der sker en fantastisk udvikling i alle større danske byer i disse år, og det skal en model kunne tage højde for. Den skal indeholde scenarier for, hvordan byen kan se ud om 5 år og om 30 år, så vi allerede nu kan skabe de bedste løsninger for eksempelvis at sikre huse og kældre mod oversvømmelse ved skybrud,” forklarer professor Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Miljø, der er leder af projektet.

Ny model indregner udvikling af byen
Forskerne er nu lykkedes med at forfine og udvikle de eksisterende modeller af dynamiske vandsystemer i en by, så de kan bruges til at forudse, hvad der sker, når styrtregn på samme tid medfører oversvømmelse af kloaksystemet og af det vandløb, der går gennem byen - både nu og i fremtiden, når en by udbygges, og en større del af jorden dermed bliver befæstet med huse, veje m.m.

Arbejdet sker bl.a. efter forbillede fra Melbourne i Australien. Her sker fornyelser i byens kvarterer typisk ved, at gamle huse rives ned og erstattes med to eller tre nye på grunden, der omgives af veje, stier, terrasser osv. Det betyder, at der bliver mindre og mindre jordoverflade til at opsuge regnmængderne. Derfor arbejder de australske byplanlæggere nu med en digital model, der kan illustrere scenarierne ved den nuværende byfornyelse kontra en fornyelse ved i stedet at bygge i højden og derved beholde mere frit overfladeareal. Byudvikling i Danmark foregår noget anderledes, og det er det, som den nye model skal kunne simulere.

Samarbejde med Odense
Den nye danske model udvikles af DTU i samarbejde med bl.a. Odense, som i disse år oplever en rivende udvikling. Her er forsyningsselskabet VandCenter Syd en vigtig partner.

”Vi har i dialogen med både forskerne fra DTU og Odense Kommune bidraget med vores viden og erfaring for, hvordan vand i et nyt byområde bedst tænkes ind fra starten. Hertil anvender vi en række indikatorer som baggrund for vores beslutninger, der forhåbentlig kan indgå i forskernes modeller, ligesom vi er blevet inspireret til at overveje at inddrage andre faktorer i vores beslutningsproces, som vi hidtil ikke har lagt vægt på,” siger Agnethe Nedergaard Pedersen, specialist i hydrauliske modeller, VandCenter Syd.

Når modellen er endeligt færdig, vil den kunne hjælpe byplanlæggerne både i Odense og andre steder med at vurdere, hvordan udviklingen af en by bedst kan ske, når der skal tages højde for så forskellige faktorer som klimasikring, udnyttelse af vandløb, grønne arealer til rekreative formål og øget sundhed ved at inspirere til mere bevægelse og tilfredshed hos borgerne i byen. Modellen kommer til at indeholde en række business cases, der bl.a. tager højde for de samfundsøkonomiske gevinster ved forskellige valg.

En af de andre parter i projektet er Rambøll.

”Vi glæder os til at kunne bruge modellen som et værktøj i vores samarbejde med landets kommuner og forsyningsselskaber, så det bliver nemmere at diskutere og foretage de nødvendige prioriteringer i arbejdet med klimasikring. I mange projekter oplever vi f.eks. stor interesse for at indregne byudviklingen på kort og lang sigt. Modellen vil kunne sikre både systematik, ensartethed og et datagrundlag til brug for løsninger på klimasikring, som ikke kun er interessant i Danmark, men også i mange andre lande,” siger konsulent Ida Bülow Gregersen, Rambøll.

Modellen skal de næste par år tilføres yderligere data og testes af bl.a. professionelle byplanlæggere, før den bliver tilgængelig som redskab i byudviklingen.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere