Foto Martin Dam Kristensen

Ny regnemodel giver renere dambrug

torsdag 24 okt 13

Kontakt

Anne Johanne Tang Dalsgaard
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 32 16

Dambrugsejere og kommuner kan nu beregne, hvor mange næringsstoffer dambrug udleder med forskellige renseteknologier.

I 2011 blev der produceret godt 30.000 ton regnbueørreder fra danske dambrug. Dambrug udleder spildevand til vandmiljøet, men nu har DTU Aqua udviklet en beregningsmetode, som forudsiger, hvor meget et dambrug udleder med forskellige renseteknikker. Modellen er en hjælp for både dambrugsejerne og kommunerne.

Ny lovgivning på området fra 2012 betyder, at der på de ca. 200 danske dambrug fremadrettet skal reguleres på spildevandsudledningen – i modsætning til før, hvor man fik godkendelse til, hvor meget foder, der måtte bruges.

På DTU Aqua har forskerne tidligere lavet en model, der kan beregne, hvor store mængder kvælstof, fosfor og organisk stof, fiskeproduktionen tilfører vandet i dambruget, inden det renses. Altså hvor meget fiskene udskiller gennem urin og ekskrementer – også kaldet produktionsbidraget.

"Det koster dambrugsejerne mange penge, når der skal investeres i nye renseteknologier, og det er vigtigt, at det er de rette"
Klaus Kevin Kristensen

Modellen er nu udvidet til det, der kaldes for ’Dambrugsmodellen’, som giver brugeren et bud på, hvor meget der udledes, efter at forskellige typer af renseprocesser er gennemført.

”De fisk, vi producerer i Danmark, bliver næsten alle sammen eksporteret. Hertil kommer, at vores stramme miljølovgivning på dambrugsområdet faktisk har gjort, at vores dambrugsteknologier er så gode, at vi eksporterer dem til hele verden,” siger seniorforsker Anne Johanne Tang Dalsgaard fra DTU Aqua, og fremhæver her især de nye recirkulerende anlæg.

Dyre investeringer
Den nye lovgivning betyder, at dambrugsejerne i højere grad har brug for værktøjer, som kan beregne hvilke og hvor mange renseteknologier, der skal investeres i, når dambrug omlægges og udbygges.

”Det koster dambrugsejerne mange penge, når der skal investeres i nye renseteknologier, og det er vigtigt, at det er de rette,” siger Klaus Kevin Kristensen, som er biolog i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor han bl.a. behandler ansøgninger og godkendelser af omlægning og udbygning af dambrug. 

”Hvis en dambrugsejer for eksempel ønsker at gå fra en produktion på 500 til 750 ton ørred om året, så kan han med den nye model få en klar idé om, hvor meget renseteknologi, han er nødt til at investere i, for at lovkravene til spildevandsudledningen stadig overholdes,” siger Klaus Kevin Kristensen.

Hos kommunerne vil den nye model ifølge Klaus Kevin Kristensen også lette sagsbehandlingen, da det bliver langt nemmere at tjekke en indsendt ansøgning og se, om projektet er realistisk.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere